Πολιτική οικονομία ΙΙ

 Mimes x office document icon ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : Προπτυχιακά
ΕΞΑΜΗΝΟ : ΕΑΡ - Α' ΕΤΟΣ, Β' ΕΤΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : Μάθημα
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ : ΥΕ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ : 3
ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Χρ. Παπαθεοδώρου (Τμ. Κοιν. Πολιτικής)
   
ΚΩΔΙΚΟΣ 110011  

Eισαγωγική περιγραφή ― Το μάθημα είναι μια μη τεχνική εισαγωγή στη μακροοικονμική θεωρία και πολιτική. Στις παραδόσεις εξηγούνται ποια είναι τα βασικά μεγέθη της οικονομίας που απασχολούν τη μακροοικονομική και το πώς αυτά μετρούνται. Εξετάζονται οι εναλλακτικές θεωρίες για το πώς συμπεριφέρονται οι οικονομίες στην βραχεία, την μακρά και πολύ μακρά διάρκεια. Τέλος, αναλύονται τα διαφορετικά συμπεράσματα ως προς την άσκηση της οικονομικής πολιτικής στα οποία καταλήγουν αυτές οι εναλλακτικές θεωρίες.

Ενότητες:

1

Η Μακροοικονομική θεωρία και οι στόχοι της

2

Τα βασικά μακροοικονομικά μεγέθη: Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ), πληθωρισμός, ανεργία. Πώς ορίζονται και πώς μετρούνται.

3

Το κλασσικό υπόδειγμα: α) Οι παράγοντες που προσδιορίζουν το τι παράγεται (προσφορά αγαθών και υπηρεσιών στην οικονομία σαν σύνολο), β) Η συνολική ζήτηση της οικονομίας και τα συστατικά της μέρη, γ) Ο προσδιορισμός της μακροχρόνιας ισορροπίας μεταξύ προσφοράς και ζήτησης σε μια κλειστή οικονομία σύμφωνα με το κλασσικό υπόδειγμα.

4

Η μακροοικονομική θεωρία για μια μικρή ανοιχτή οικονομία.

5

Οικονομική Μεγέθυνση. Παλιές και νέες προσεγγίσεις

6

Χρήμα και πληθωρισμός

7

Η Κεϋνσιανή θεωρία. Το εθνικό εισόδημα στη βραχυχρόνια περίοδο, η Κεϋνσιανή ερμηνεία των οικονομικών κύκλων και ο ρόλος της οικονομικής πολιτικής.

8

Οι παράγοντες που προσδιορίζουν το πώς διαμορφώνεται η ζήτηση σε μιαν οικονομία σύμφωνα με το Κεϋνσιανό υπόδειγμα.

9

Πώς προσδιορίζεται η καμπύλη προσφοράς μιας οικονομίας στη βραχυχρόνια περίοδο. Η Ανεργία στη βραχεία και στη μακρά περίοδο. Πώς τίθεται το δίλημμα ανεργία ή πληθωρισμός, βραχυχρονίως και μακροχρονίως

Σκοποί ― Ο σκοπός του μαθήματος είναι να εισαγάγει φοιτητές πολιτικής επιστήμης και ιστορίας στις βασικές έννοιες και την ορολογία της μακροοικονομικής. Ειδικότερα, οι επιδιώξεις του μαθήματος είναι: α) να κάνει διαισθητικά κατανοητές τις υποθέσεις εργασίας και τους συλλογισμούς που βρίσκονται πίσω από τα αντιτιθέμενα μακροοικονομικά υποδείγματα και β) να αναδείξει τα διαφορετικά συμπεράσματα στα οποία καταλήγουν τα αντιτιθέμενα υποδείγματα ως προς την οικονομική πολιτική που πρέπει να ακολουθηθεί για την αντιμετώπιση υφέσεων, πληθωριστικών εξάρσεων ή για την επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης μιας οικονομίας.

Μαθησιακά αποτελέσματα ― Προκειμένου να περάσουν το μάθημα οι φοιτητές: Πρέπει να ξέρουν τι είναι, πώς ορίζονται και πώς μετριούνται τα βασικά μακροοικονομικά μεγέθη: ΑΕΠ, πληθωρισμός, ποσοστά ανεργίας. Πρέπει να ξέρουν τη βασική εθνικολογιστική ταυτότητα και τα συστατικά της μέρη: κατανάλωση, επενδύσεις, κρατικές δαπάνες, εμπορικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών. Πρέπει να έχουν μια διαισθητική κατανόηση των συλλογισμών και των υποθέσεων εργασίας που βρίσκονται πίσω από το νεοκλασσικό υπόδειγμα για μια κλειστή ή μια ανοιχτή οικονομία και να αντιλαμβάνονται τα συμπεράσματα που προκύπτουν από αυτό ως προς τις δυνατότητες παρέμβασης του κράτους στα της οικονομίας. Οι διάφορες θεωρίες (παλιές και νεότερες) για τη σχέση χρήματος και πληθωρισμού πρέπει να είναι σε σημαντικό βαθμό αντιληπτές. Πρέπει να έχουν αντιληφθεί σαφώς την έννοια της ενεργού ζήτησης και την έμφαση της Κευνσιανής θεωρίας στην ενεργό ζήτηση ως του βασικού παράγοντα ερμηνείας των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων μιας οικονομίας. Επίσης πρέπει να αντιλαμβάνονται  τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την Κευνσιανή θεωρία ως προς την ακολουθητέα οικονομική πολιτική. Τα όρια και οι περιορισμοί ως προς τις δυνατότητες άσκησης επεκτατικής Κευνσιανής πολιτικής πρέπει να είναι κατανοητά.

Οι γενικές ικανότητες που ο φοιτητής/τρια  αναμένεται να αποκτήσει από την παρακολούθηση του μαθήματος είναι: 1) Να έχει μια σαφέστερη εικόνα των διαμαχών γύρω από την μακροοικονομική πολιτική και να έχει μια πιο ενημερωμένη κρίση για τα επιχειρήματα που υποστηρίζουν την κάθε μια από τις αντιτιθέμενες απόψεις. 2) Να είναι σε θέση να κάνει τη σύνδεση ανάμεσα στην πορεία των βασικών μακροοικονομικών μεγεθών (ΑΕΠ, πληθωρισμός, ανεργία) και τις πολιτικές εξελίξεις και –ιδιαίτερα- την συμπεριφορά του εκλογικού σώματος. 3) Να μπορεί να «βλέπει» την οικονομική διάσταση των ιστορικών εξελίξεων και περιστατικών που μελετάει.

Βιβλιογραφία  ― Mankiw Gregory, Μακροοικονομική Θεωρία, 4η έκδοση, Gutenberg.

Krugman P. και Wells R, Μακροοικονομική, Επίκεντρο.

Συν οι Πανεπιστημιακές Σημειώσεις του διδάσκοντα με τίτλο: «ΠΟΛΙΤΙΚΗ  ΟΙΚΟΝΟ-ΜΙΑ: Μακροοικονομική θεωρία και πολιτική.».

Αξιολόγηση ― Στο τέλος του εξαμήνου, οι φοιτητές αξιολογούνται με γραπτές εξετάσεις. Τα θέματα των εξετάσεων είναι ένας συνδυασμός ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής και ερωτημάτων προς ανάπτυξη.

  

 

panteion KPE banner

panteion KENI banner

panteion ESP banner

erasmus banner

panteion ELKE banner

diaugeia

Επικοινωνία

+30 210 9201386,  +30 210 9201043

 Η Γραμματεία δέχεται κάθε ΤΡΙΤΗ

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
ώρα 10.00' – 13.00'   Λεωφ. Συγγρού 136, 176 71 Καλλιθέα