Τeaching staff

Nikos Theotokas  

Contact

P8310159 ACADEMIC RANK: Professor  

Panteion University. School of Political Sciences
136, Syggrou ave. 176 71 Athens, Greece

Department of Political Science and History

Building: New Building
Floor: 5, Office: 16

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone: +30 210 9201779

ACADEMIC UNIT: MODERN AND CONTEMPORARY HISTORY
FIELD OF SPECIALIZATION: History of Modern Greece, Historical Sociology
CV    pdf blue small  ENG  

COURSES

  • 110 508  Κείμενα Ελλήνων Ιστορικών και Κοινωνιολόγων
  • 110 393  Ειδικά θέματα Κοινωνικής Ιστορίας
  • 110 495  Classical texts in social theory

 

  • 11Μ013    Ιστορία, Ιστοριογραφία, Εννοιολόγηση (Postgraduate)

 

   

   

panteion KPE banner

panteion KENI banner

panteion ESP banner

erasmus banner

panteion ELKE banner

diaugeia

Contact

+30 210 9201386,  +30 210 9201043
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  136, Syggrou ave. 176 71 Athens, Greece