Τeaching staff

Nikos Theotokas  

Contact

P8310159 ACADEMIC RANK: Professor  

Panteion University. School of Political Sciences
136, Syggrou ave. 176 71 Athens, Greece

Department of Political Science and History

Building: New Building
Floor: 5, Office: 16

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone: +30 210 9201779

ACADEMIC UNIT: MODERN AND CONTEMPORARY HISTORY
FIELD OF SPECIALIZATION: History of Modern Greece, Historical Sociology
CV    pdf blue small  ENG  

COURSES

  • 110 508  Κείμενα Ελλήνων Ιστορικών και Κοινωνιολόγων
  • 110 393  Ειδικά θέματα Κοινωνικής Ιστορίας
  • 110 495  Classical texts in social theory

 

  • 11Μ013    Ιστορία, Ιστοριογραφία, Εννοιολόγηση (Postgraduate)