Τeaching staff

Stefanos Ppapageorgiou

Contact

Papageorgiou ACADEMIC RANK: Professor

Panteion University. School of Political Sciences
136, Syggrou ave. 176 71 Athens, Greece

Department of Political Science and History

Building: New Building
Floor: 6, Office: 16

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone: +30 210 920 1821

ACADEMIC UNIT: MODERN AND CONTEMPORARY HISTORY
FIELD OF SPECIALIZATION: Modern Greek History
CV    pdf blue small  ENG  

COURSES

  • 110 307 Ottoman History
  • 110 491 Special Issues of Modern Greek History

  • 11Μ216    Απο το Γένος στο Έθνος: Από το Οθωμανικό RUM-MILLET στο Έθνος - Κράτος των Ελλήνων (Postgraduate)

   

   

panteion KPE banner

panteion KENI banner

panteion ESP banner

erasmus banner

panteion ELKE banner

diaugeia

Contact

+30 210 9201386,  +30 210 9201043
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  136, Syggrou ave. 176 71 Athens, Greece