Τeaching staff

Georges Faraklas - Matorikos  

Contact

faraklas ACADEMIC RANK: Professor   

Panteion University. School of Political Sciences
136, Syggrou ave. 176 71 Athens, Greece

Department of Political Science and History

Building: New Building
Floor: 6, Office: 18

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone: +30 210 920 1816,7

ACADEMIC UNIT: SOCIAL AND POLITICAL THEORY
FIELD OF SPECIALIZATION: Political Philosophy
CV    pdf blue small  ENG  

COURSES

  • 110 012  Social Theory. Marx and Weber
  • 110 029  Social Theory. Contemporary Trends
  • 110 485  Philosophy of History

  • 11M002    Δικαιοσύνη, Δίκαιο, Δικαίωμα στη Βία. Μπένγιαμιν, Σμιτ, Αγκάμπεν, Ντερριντά (Postgraduate - Co-teaching with V. Mpitsioris)
  • 11Μ019    Ιστορική και Διαλεκτική Συγκρότηση των Εννοιών (Postgraduate)
  • 11Μ304    Το Φυσικό Δίκαιο και το Νεοτερικό Κράτος (Postgraduate - συνδιδασκαλία με F. Steinhauer)