Τeaching staff

Yannis Voulgaris

Contact

Boulgaris ACADEMIC RANK: Professor

Panteion University. School of Political Sciences
136, Syggrou ave. 176 71 Athens, Greece

Department of Political Science and History

Building: New Building
Floor: 6, Office:11

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone: +30 210 920 1831

ACADEMIC UNIT: POLITICAL SOCIOLOGY AND COMPARATIVE POLITICS
FIELD OF SPECIALIZATION: Political Sociology
CV    pdf blue small  ENG  

COURSES

  • 110 436  Contemporary Greek Politics I. The Political Developments 1950-2009
  • 110 008  Political Science II
  • 110 448  Politics in the Global Era

 

  • 11Μ247    Πως Κατανοήσαμε την Ελλάδα. Οι Ιστορικές - Κοινωνιολογικές  Ερμηνείες της "Ελληνικής Περίπτωσης" (Postgraduate)