Τeaching staff

Gerassimos Moschonas

Contact

Mosxonas ACADEMIC RANK: Associate Professor

Panteion University. School of Political Sciences
136, Syggrou ave. 176 71 Athens, Greece

Department of Political Science and History

Building: New Building
Floor: 6, Office: 17

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone: +30 210 920 1818

ACADEMIC UNIT: POLITICAL SOCIOLOGY AND COMPARATIVE POLITICS
FIELD OF SPECIALIZATION: Comparative Politics
CV    pdf blue small  ENG  

COURSES

  • 110 501  Social Democracy and Radical Left: Past and Present
  • 110 019  Theories of Political Parties
  • 110 398  Party Families in Europe
  • 11Μ079    Κόμματα και Κομματικές Οικογένειες στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Κεντρο-Αριστερά και Ριζοσπαστική Αριστερά. (Postgraduate)
 

 

 

panteion KPE banner

panteion KENI banner

panteion ESP banner

erasmus banner

panteion ELKE banner

diaugeia

Contact

+30 210 9201386,  +30 210 9201043
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  136, Syggrou ave. 176 71 Athens, Greece