Τeaching staff

Seraphim Seferiades

Contact

Seferiadis ACADEMIC RANK: Associate Professor

Panteion University. School of Political Sciences
136, Syggrou ave. 176 71 Athens, Greece

Department of Political Science and History

Building: New Building
Floor: 6, Office: 13

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone: +30 210 920 1827

ACADEMIC UNIT: POLITICAL SOCIOLOGY AND COMPARATIVE POLITICS
FIELD OF SPECIALIZATION: Contentious Politics and Social Movements in Greece and Europe
CV    pdf blue small  ENG  

COURSES

  • 110 001  Political Science I

 

  • 11M025    Συγκρουσιακή Πολιτική, Συλλογική Δράση, Κοινωνικά Κινήματα (Postgraduate)
 

 

 

panteion KPE banner

panteion KENI banner

panteion ESP banner

erasmus banner

panteion ELKE banner

diaugeia

Contact

+30 210 9201386,  +30 210 9201043
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  136, Syggrou ave. 176 71 Athens, Greece