Συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια

 

 

Στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS +, το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας συνεργάζεται στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 με τα εξής Πανεπιστήμια ανά χώρα:

 

ΑΙΓΥΠΤΟΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΡ. ΦΟΙΤ. ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΑΚΑΔ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ
University of Cairo Κοινωνικές Επιστήμες, Ιστορία 2 φοιτ. 4 - 6 μήνες Ματούλα - Τομαρά Σιδέρη
 
ΑΥΣΤΡΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΡ. ΦΟΙΤ. ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΑΚΑΔ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ
Johannes Kepler Universität, LINΖ (031)

 Κοινωνικές σπουδές και επιστήμες της συμπεριφοράς

 (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό)

 2 φοιτ. 10 μήνες/φ. Προκόπης Παπαστράτης
     
ΒΕΛΓΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΡ. ΦΟΙΤ. ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΑΚΑΔ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ
 University of Ghent

 Πολιτική Επιστήμη

 (προπτυχιακό)

1 φοιτ.  5 μήνες Γιώργος Κοντογιώργης
 
 ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΡ. ΦΟΙΤ. ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΑΚΑΔ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ
 Νew Bulgarian University (Σόφια)

 Πολιτική Επιστήμη

 (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό)

2 φοιτ. 6 μήνες   Γιώργος Κοντογιώργης
 Νew Bulgarian University (Σόφια)

 Ιστορία

 (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό)

5 φοιτ.  5 μήνες/φ.  Ανδρέας Λυμπεράτος
     
 ΓΑΛΛΙΑ    
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΡ. ΦΟΙΤ. ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΑΚΑΔ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ
 Université de MONTPELLIER

 Πολιτική Επιστήμη

(προπτυχιακό, μεταπτυχιακό)

3 φοιτ. 8 μήνες/φ.  Γιώργος Κοντογιώργης         
 Université de CAEN 

 Κοινωνιολογία και Πολιτισμικές Σπουδές

(προπτυχιακό, μεταπτυχιακό)

2 φοιτ.  9 μήνες/φ.   Γιώργος Κοντογιώργης     
 Université de CAEN

 Κοινωνικές σπουδές και επιστήμες της συμπεριφοράς

(προπτυχιακό, μεταπτυχιακό)

2 φοιτ. 9 μήνες/φ.  Γιώργος Κοντογιώργης     
 Université de LA ROCHELLE

 Δίκαιο

(προπτυχιακό, μεταπτυχιακό)

1 φοιτ.  10 μήνες/φ.   Γιώργος Κοντογιώργης     
 Ιnstitut d’Études Politiques de BORDEAUX 

 Κοινωνικές σπουδές και επιστήμες της συμπεριφοράς

(προπτυχιακό)

3 φοιτ. 5 μήνες   Γιώργος Κοντογιώργης     
 Ιnstitut d’Études Politiques de BORDEAUX

 Πολιτική Επιστήμη

(προπτυχιακό)

3 φοιτ.  5 μήνες   Γιώργος Κοντογιώργης     
 Ιnstitut d’Études Politiques de TOULOUSE

 Κοινωνικές σπουδές και επιστήμες της συμπεριφοράς

(προπτυχιακό, μεταπτυχιακό)

4 φοιτ./τομέα σπουδών  5 μήνες/φ.  Γιώργος Κοντογιώργης     
 Sciences Po Lille

 Πολιτική Επιστήμη

(προπτυχιακό, μεταπτυχιακό)

4 φοιτ.  5 μήνες/φ.  Γιώργος Κοντογιώργης     
 Université Toulouse I Capitole

 Πολιτική Επιστήμη

(προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό)

3 φοιτ. 9 μήνες/φ.   Γιώργος Κοντογιώργης     
 Université NICE-Sophia Antipolis

 Πολιτική Επιστήμη

(προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό)

3 φοιτ.  6 μήνες/φ.   Γιώργος Κοντογιώργης     
 Université de STRASBOURG (14.1)

 Πολιτική Επιστήμη

(προπτυχιακό)

1 φοιτ. 9 μήνες/φ.   Προκόπης Παπαστράτης
Université de STRASBOURG

Γλώσσες

(προπτυχιακό, ματαπτυχιακό)

2 φοιτ. 5 μήνες/φ.  Δέσποινα Παπαδημητρίου
 Université LΥΟΝ II

 Πολιτική Επιστήμη και Ιστορία

(προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό)

2 φοιτ. 10 μήνες/φ.  Φανή Κουντούρη
 Université PARIS 1-Panthéon-Sorbonne

 Ιστορία και Αρχαιολογία

(προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό)

2 φοιτ. 10 μήνες/φ.  Χριστίνα Κουλούρη
Université Paris 8 Vincennes - Saint Denis  Πολιτική Επιστήμη 2 φοιτ. 10 μήνες/φ.  Φανή Κουντούρη
     
 ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΡ. ΦΟΙΤ. ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΑΚΑΔ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ
 Martin-Luther-University Halle-Wittenberg

 Πολιτική Επιστήμη

(προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό)

2 φοιτ.  5 μήνες/φ.   Βασιλική Γεωργιάδου
 Friedrich Schiller Universität JENA

 Πολιτική Επιστήμη

(προπτυχιακό)

2 φοιτ. 5 μήνες/φ.   Προκόπης Παπαστράτης   
 Justus-Liebig Universitat GIESSEN

 Πολιτική Επιστήμη

(προπτυχιακό, μεταπτυχιακό)

2 φοιτ.  10 μήνες/φ.   Προκόπης Παπαστράτης
 Leibniz Universität HANNOVER 

 Κοινωνικές σπουδές και επιστήμες της συμπεριφοράς

(προπτυχιακό, μεταπτυχιακό)

 2 φοιτ. 5 μήνες/φ.   Προκόπης Παπαστράτης
 Leibniz Universität HANNOVER

 Πολιτική Επιστήμη

(προπτυχιακό, μεταπτυχιακό)

 2 φοιτ.  5 μήνες/φ.  Προκόπης Παπαστράτης
 Freie Universität BERLIN 
 

 Φιλοσοφία και Ηθική

(προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό)

2 φοιτ.  10 μήνες   Γιώργος Φαράκλας
 Freie Universität BERLIN

 Λογοτεχνία, Ελληνική Φιλολογία

(προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό)

2 φοιτ. 5 μήνες/φ.   Δέσποινα Παπαδημητρίου 
 Freie Universität BERLIN

 Ιστορία

(μεταπτυχιακό)

2 φοιτ. 10 μήνες/φ.   Δέσποινα Παπαδημητρίου
 Universität SIEGEN

 Διεθνείς Σχέσεις/ Ιστορία/ Πολιτική Επιστήμη

(προπτυχιακό, μεταπτυχιακό)

 4 φοιτ. 6 μήνες/φ.   Γιώργος Κοντογιώργης
 Univesitat Vechta

 Πολιτική Επιστήμη

(προπτυχιακό, μεταπτυχιακό)

2 φοιτ. 5 μήνες/φ.  Αικατερίνη Βεντούρα
Univesitat Vechta

 Ιστορία και Αρχαιολογία

(προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό)

2 φοιτ. 5 μήνες/φ. Αικατερίνη Βεντούρα
Univesitat Vechta  

 Κοινωνιολογία και Πολιτισμικές Σπουδές

(προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό)

2 φοιτ. 5 μήνες/φ. Αικατερίνη Βεντούρα
     
 ΙΣΛΑΝΔΙΑ   
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΡ. ΦΟΙΤ. ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΑΚΑΔ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ
 Háskólinn á Bifröst/BIFRÖST University

 Κοινωνικές σπουδές και επιστήμες της συμπεριφοράς

(προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό)

1 φοιτ. 6 μήνες   Στέλλα Λαδή
     
 ΙΣΠΑΝΙΑ    
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΡ. ΦΟΙΤ. ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΑΚΑΔ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ
 Universidad Autónoma de ΜΑDRID

 Πολιτική Επιστήμη

(προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό)

2 φοιτ.  10 μήνες  Γιώργος Κοντογιώργης
Universitat Pompeu Fabra, BARCELONA

 Πολιτική Επιστήμη

(μεταπτυχιακό, διδακτορικό)

2 φοιτ. 5 μήνες  Σεραφείμ Σεφεριάδης
Universidad Jaume I de CASTELLON

 Πολιτική Επιστήμη

(προπτυχιακό)

3 φοιτ. 9 μήνες  Προκόπης Παπαστράτης
 Universidad Jaume I de CASTELLON

 Ψυχολογία

(προπτυχιακό)

2 φοιτ. 9 μήνες  Προκόπης Παπαστράτης
 Universidad de SALAMANCA

 Ψυχολογία

(προπτυχιακό)

1 φοιτ. 10 μήνες  Προκόπης Παπαστράτης
 Universidad de SALAMANCA

 Πολιτική Επιστήμη

(προπτυχιακό)

2 φοιτ. 10 μήνες  Προκόπης Παπαστράτης
 Universidad de VALENCIA

 Φιλοσοφία και Ηθική

(προπτυχιακό)

2 φοιτ. 6 μήνες  Προκόπης Παπαστράτης
 Universidad de GRANADA

 Ιστορία

(προπτυχιακό)

2 φοιτ. 6 μήνες/φ.  Προκόπης Παπαστράτης
 Universidad de GRANADA

 Πολιτική Επιστήμη

(προπτυχιακό)

2 φοιτ. 9 μήνες/φ.  Προκόπης Παπαστράτης
     
 ΙΤΑΛΙΑ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΡ. ΦΟΙΤ. ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΑΚΑΔ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ
 Università degli studi di MACERATA

 Πολιτική Επιστήμη/ Δίκαιο

(προπτυχιακό)

3 φοιτ. 6 μήνες/φ.   Γιώργος Κοντογιώργης    
 Università degli studi di MACERATA

 Οικονομικά

(προπτυχιακό)

2 φοιτ.  6 μήνες/φ.  Γιώργος Κοντογιώργης  
 Università degli studi di FIRENZE

 Πολιτική Επιστήμη

(προπτυχιακό, μεταπτυχιακό)

1 φοιτ. 6 μήνες   Γιώργος Κοντογιώργης  
 Università degli Studi di SΑLERNO

 Κοινωνικές σπουδές και επιστήμες της συμπεριφοράς

(προπτυχιακό)

 1 φοιτ.  6 μήνες  Γιώργος Κοντογιώργης  
 Università di BOLOGNA

 Πολιτική Επιστήμη

(προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό)

2 φοιτ.  6 μήνες/φ.  Γιώργος Κοντογιώργης  
 Università degli studi di FIRENZE

 Διεθνείς Σχέσεις

(προπτυχιακό)

1 φοιτ.  6 μήνες  Προκόπης Παπαστράτης    
 Università degli studi di PERUGIA 

 Κοινωνιολογία

(προπτυχιακό)

2 φοιτ.  6 μήνες/φ.  Προκόπης Παπαστράτης
 Università degli studi di PERUGIA

 Ιστορία και Αρχαιολογία 

(προπτυχιακό)

2 φοιτ.  6 μήνες/φ.  Προκόπης Παπαστράτης
 Università degli studi de SIENA 

 Ιστορία και Αρχαιολογία

(προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό)

1 φοιτ. 9 μήνες   Προκόπης Παπαστράτης
 Università degli studi de SIENA

 Πολιτική Επιστήμη

(προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό)

1 φοιτ. 9 μήνες   Προκόπης Παπαστράτης
 Universita degli Studi di TRΕΝΤΟ

 Πολιτική Επιστήμη

(μεταπτυχιακό, διδακτορικό)

2 φοιτ. 6 μήνες/φ.   Σεραφείμ Σεφεριάδης
 Universita di BOLOGNA

 Κοινωνικές σπουδές και επιστήμες της συμπεριφοράς

(προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό)

2 φοιτ. 5 μήνες/φ.   Χριστίνα Κουλούρη
 University of SASSARI 

 Πολιτική Επιστήμη

(προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό)

2 φοιτ.  9 μήνες/φ.  Α. Αναγνωστοπούλου 
 University of SASSARI

 Κοινωνιολογία και πολιτιστικές σπουδές

(προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό)

2 φοιτ. 9 μήνες/φ.   Α. Αναγνωστοπούλου
     
 ΚΥΠΡΟΣ   
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΡ. ΦΟΙΤ. ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΑΚΑΔ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ
 Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΛΕΥΚΩΣΙΑ)

 Πολιτική Επιστήμη

(προπτυχιακό, μεταπτυχιακό)

 2 φοιτ. 6 μήνες/φ.   Α. Αναγνωστοπούλου
 Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

 Πολιτική Επιστήμη 

(προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό)

2 φοιτ. 5 μήνες/φ  Στ. Λαδή
     
 ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ    
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΡ. ΦΟΙΤ. ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΑΚΑΔ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ
 Universidade de COIMBRA 

 Ιστορία και Αρχαιολογία

(προπτυχιακό)

1 φοιτ.  9 μήνες   Προκόπης Παπαστράτης
 Universidade de COIMBRA

 Ανθρωπολογία

(προπτυχιακό)

1 φοιτ. 9 μήνες  Προκόπης Παπαστράτης
 Universidade Nova de     LISBOA

 Ιστορία και Αρχαιολογία

(προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό)

1 φοιτ. 5 μήνες  Προκόπης Παπαστράτης
 Universidade Nova de     LISBOA

Πολιτική Επιστήμη

(προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό)

2 φοιτ. 5 μήνες/φ.  Στέλλα Λαδή
 Universidade dos ACORES 

 Πολιτική Επιστήμη

(προπτυχιακό)

2 φοιτ. 9 μήνες/φ.  Προκόπης Παπαστράτης
 Universidade dos ACORES

 Μάρεκτινγκ και Διαφήμιση

(προπτυχιακό)

2 φοιτ. 9 μήνες/φ.  Προκόπης Παπαστράτης
     
 ΠΟΛΩΝΙΑ   
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΡ. ΦΟΙΤ. ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΑΚΑΔ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ
 University of JAGIELLONIAN

 Πολιτική Επιστήμη/Ιστορία και αρχαιολογία/ Διεθνείς Σχέσεις

(προπτυχιακό, μεταπτυχιακό)

 2 φοιτ. 9 μήνες/φ.   Προκόπης Παπαστράτης
 Polish Naval Academy, GDYNIA

 Κοινωνικές σπουδές και επιστήμες της συμπεριφοράς

(προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό)

8 φοιτ. 5 μήνες/φ.  Προκόπης Παπαστράτης
 Pedagogical University of CRACOW 

 Πολιτική Επιστήμη

(μεταπτυχιακό)

2 φοιτ. 10 μήνες/φ.  Γιώργος Κοντογιώργης 
 Pedagogical University of CRACOW

 Διεθνείς Σχέσεις

(μεταπτυχιακό)

2 φοιτ. 10 μήνες/φ.  Γιώργος Κοντογιώργης
 University of WARSAW

 Πολιτική Επιστήμη

(προπτυχιακό, μεταπτυχιακό)

2 φοιτ. 5 μήνες/φ.  Γιώργος Κοντογιώργης
     
 ΡΟΥΜΑΝΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΡ. ΦΟΙΤ. ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΑΚΑΔ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ
 University of ORADEA 

 Πολιτική Επιστήμη

(προπτυχιακό, μεταπτυχιακό)

2 φοιτ.  10 μήνες/φ.   Γιώργος Κοντογιώργης
 Ovidius University of Constanta

 Πολιτική Επιστήμη

(προπτυχιακό, μεταπτυχιακό)

2 φοιτ. 5 μήνες /φ Γιώργος Κοντογιώργης
 Ovidius University of Constanta

 Ιστορία και Αρχαιολογία

(προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό)

2 φοιτ. 5 μήνες/φ  Γιώργος Κοντογιώργης
 University of Bucharest

 Ιστορία, Πολιτική Επιστήμη και σχετικά αντικείμενα

(προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό)

2 φοιτ/κύκλο σπουδών.  4 μήνες/φ.  Χριστίνα Κουλούρη
 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați 

 Ανθρωπιστικές σπουδές

(προπτυχιακό, μεταπτυχιακό)

4 φοιτ.  5 μήνες/φ.   Ανδρέας Λυμπεράτος
 Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

 Κοινωνικές σπουδές και επιστήμες της συμπεριφοράς

(προπτυχιακό, μεταπτυχιακό)

4 φοιτ.  5 μήνες/φ.   Ανδρέας Λυμπεράτος
     
 ΣΛΟΒΕΝΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΡ. ΦΟΙΤ. ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΑΚΑΔ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ
 University of MARIBOR 

 Πολιτική Επιστήμη

(προπτυχιακό, μεταπτυχιακό)

3 φοιτ.  5 μήνες/φ.   Γιώργος Κοντογιώργης
 University of MARIBOR

 Ιστορία και Αρχαιολογία

(προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό)

3 φοιτ. 6 μήνες/φ.  Γιώργος Κοντογιώργης
 University of Ljubljana

 Ιστορία

(προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό)

2 φοιτ. 5 μήνες/φ.  Χριστίνα Κουλούρη
     
 ΤΟΥΡΚΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΡ. ΦΟΙΤ. ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΑΚΑΔ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ
 Bogazici University

 Ιστορία και Αρχαιολογία

(προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό)

2 φοιτ.  5 μήνες/φ.   Σία Αναγνωστοπούλου   
 Istanbul Bilgi University (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ)

 Ιστορία και Αρχαιολογία

(προπτυχιακό)

2 φοιτ.  6 μήνες/φ.   Σία Αναγνωστοπούλου
 University of Ankara

 Πολιτική Επιστήμη

(προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό)

5 φοιτ.  5 μήνες/φ.   Σία Αναγνωστοπούλου
 KIRKLARELI University

 Ιστορία

(προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό)

3 φοιτ.  10 μήνες/φ.   Σία Αναγνωστοπούλου
 University of Ankara

 Ιστορία/ Δυτικές γλώσσες/ Ελληνική φιλολογία

(προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό)

2 φοιτ. 5 μήνες/φ.  Στέφανος Παπαγεωργίου
 Bilkent University (ΑΓΚΥΡΑ)

 Πολιτική Επιστήμη

(προπτυχιακό)

2 φοιτ. 5 μήνες/φ.  Στέλλα Λαδή
 

 

 

 

 

panteion KPE banner

radio banner

panteion KENI banner

panteion ESP banner

erasmus banner

panteion ELKE banner

diaugeia

Επικοινωνία

+30 210 9201386,  +30 210 9201043

 Η Γραμματεία δέχεται κάθε ΤΡΙΤΗ

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
ώρα 10.00' – 13.00'   Λεωφ. Συγγρού 136, 176 71 Καλλιθέα