Χρήσιμες πληροφορίες

 

 

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Η Πτυχιακή Εργασία είναι προαιρετική. Ο φοιτητής που θα ολοκληρώσει με επιτυχία την Πτυχιακή Εργασία, θα απαλλάσσεται από δύο (2) μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής, δηλαδή θα λαμβάνει έξι (6) Δ.Μ. διδακτικές μονάδες, δώδεκα (12) πιστωτικές μονάδες -ECTS και έναν (1) βαθμό.
Οδηγίες για την διαδικασία εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Τμήματος/Ανακοινώσεις Γραμματείας Τμήματος

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Ο φοιτητής που θα πραγματοποιήσει Πρακτική Άσκηση στην Ελλάδα, κατόπιν επιλογής, όταν την ολοκληρώσει θα απαλλάσσεται από ένα (1) μάθημα Ελεύθερης Επιλογής, θα λαμβάνει τρεις (3) διδακτικές μονάδες, έξι (6) πιστωτικές μονάδες -ECTS, χωρίς να βαθμολογείται.
Οδηγίες για την Πρακτική Άσκηση -όταν ξεκινήσουν οι αιτήσεις- θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Τμήματος/Ανακοινώσεις Γραμματείας Τμήματος.

 

ΜΑΘΗΜAΤΑ ΕΚΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΜΕΤ)

Ο φοιτητής μπορεί καθ΄όλη τη διάρκεια της φοίτησής του να επιλέξει μέχρι 6 Μαθήματα εκτός Τμήματος. Τα ΜΕΤ δεν εμφανίζονται ως οφειλόμενα και ο φοιτητής μπορεί να τα εξετασθεί στο ακαδημαϊκό έτος που τα δηλώνει.

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ

 1. Για τους εισακτέους από το ακαδημαϊκό έτος 2015-16 και μετά, για την λήψη πτυχίου απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε τουλάχιστον 40 μαθήματα ως εξής: 12 Υποχρεωτικά, 8 Υποχρεωτικής Επιλογής και 20 από τις λοιπές κατηγορίες (Ελεύθερης Επιλογής, Σεμινάρια ΕΕ και Μαθήματα Εκτός Τμήματος ΜΕΤ). Σημειώνεται ότι οι φοιτητές καθ’ όλη τη διάρκεια της φοίτησης μπορούν να δηλώσουν μέχρι και 6 Μαθήματα Εκτός Τμήματος -ΜΕΤ. Επίσης είναι απαραίτητη η γνώση μιας ξένης γλώσσας (πληροφορίες για την πιστοποίηση της ξένης γλώσσας είναι αναρτημένες στην κεντρική ιστοσελίδα του Παντείου Πανεπιστημίου/ Σπουδές/ Ξένες Γλώσσες:  https://www.panteion.gr/el/foitites/ksenes-glosses
 2. Για τους εισακτέους από το ακαδημαϊκό έτος 2003-04 έως και το 2014-15, για την λήψη πτυχίου απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε τουλάχιστον 42 μαθήματα ως εξής: 12 Υποχρεωτικά, 8 Υποχρεωτικής Επιλογής και 22 από τις λοιπές κατηγορίες (Ελεύθερης Επιλογής, Σεμινάρια ΕΕ και Μαθήματα Εκτός Τμήματος ΜΕΤ). Σημειώνεται ότι οι φοιτητές καθ’ όλη τη διάρκεια της φοίτησης μπορούν να δηλώσουν μέχρι και 6 Μαθήματα Εκτός Τμήματος -ΜΕΤ. Επίσης είναι απαραίτητη η γνώση μιας ξένης γλώσσας (πληροφορίες για την πιστοποίηση της ξένης γλώσσας είναι αναρτημένες στην κεντρική ιστοσελίδα του Παντείου Πανεπιστημίου/ Σπουδές/ Ξένες Γλώσσες: https://www.panteion.gr/el/foitites/ksenes-glosses
 3. Για τους εισακτέους μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2002-03, για την λήψη πτυχίου απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε τουλάχιστον 42 μαθήματα ως εξής: 6 Υποχρεωτικά, 6 Υποχρεωτικής Επιλογής και 30 από τις λοιπές κατηγορίες (Ελεύθερης Επιλογής, Σεμινάρια ΕΕ και Μαθήματα Εκτός Τμήματος ΜΕΤ). Σημειώνεται ότι οι φοιτητές καθ’ όλη τη διάρκεια της φοίτησης μπορούν να δηλώσουν μέχρι και 6 Μαθήματα Εκτός Τμήματος -ΜΕΤ. Επίσης είναι απαραίτητη η γνώση μιας ξένης γλώσσας (πληροφορίες για την πιστοποίηση της ξένης γλώσσας είναι αναρτημένες στην κεντρική ιστοσελίδα του Παντείου Πανεπιστημίου/ Σπουδές/ Ξένες Γλώσσες: https://www.panteion.gr/el/foitites/ksenes-glosses
 4. Για  παλαιότερους φοιτητές - οι οποίοι δεν έχουν κάνει ένταξη στην εξαμηνιαία φοίτηση-  θα υποβάλουν αίτηση ένταξης και για τη λήψη πτυχίου τους θα ακολουθήσουν τις προϋποθέσεις που ισχύουν για τους εισαχθέντες του ιδίου έτους.

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΣΕΕ)

                                                                                            11.10.2018

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΣΕΕ)

Τα Σεμινάρια Ελεύθερης Επιλογής (ΣΕΕ) εντάχθηκαν για πρώτη φορά στο νέο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος, που ισχύει από το ακαδ. έτος 2015-16.

Τα ΣΕΕ είναι προαιρετικά, παρέχονται ως ελεύθερη επιλογή του φοιτητή στο τρίτο και τέταρτο έτος, στο χειμερινό και εαρινό εξάμηνο, και υπολογίζονται όπως τα μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής, με 3 διδακτικές μονάδες και 6 πιστωτικές μονάδες. Έχουν όμως ιδιαιτερότητες, τόσο σε σχέση με τη ουσία της διδασκαλίας, όσο και με την διαδικασία και τους κανόνες που πρέπει να ακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές. 

Η ένταξη των Σεμιναρίων στο πρόγραμμα σπουδών, παράλληλα με τα μαθήματα, έχει σκοπό να καλύψει κενά που έχουν διαπιστωθεί στην ικανότητα των φοιτητών να εμπεδώσουν τα εργαλεία της επιστημονικής έρευνας, να δοκιμασθούν στην εκπόνηση εργασιών και να εμβαθύνουν σε συγκεκριμένα ειδικότερα αντικείμενα. Η υποχρεωτική, για τα Πανεπιστήμια και τους διδάσκοντες, κρατική επιλογή ενός συγγράμματος ανά μάθημα συχνότατα δυσχεραίνει την ανάπτυξη ερευνητικών δεξιοτήτων των φοιτητών.

Πολύ συχνά διαπιστώνεται ότι οι φοιτητές, που θέλουν να εκπονήσουν απλή (σε εξαμηνιαίο μάθημα) ή πτυχιακή εργασία, δεν έχουν τις μεθοδολογικές προϋποθέσεις, ούτε καν τις στοιχειώδεις τεχνικές γνώσεις για την αναζήτηση, τη μελέτη, καταγραφή, επεξεργασία και παράθεση της βιβλιογραφίας και των υποσημειώσεων, καθώς και την εν γένει σύνταξη επιστημονικού κειμένου.

Για όλους τους ανωτέρω λόγους επιδιώκουμε, μέσω των Σεμιναρίων Ελεύθερης Επιλογής, να διδαχθεί σε βάθος η μέθοδος επιστημονικής έρευνας και η εκπόνηση επιστημονικής εργασίας στον μεγαλύτερο δυνατό αριθμό φοιτητών του Τμήματός μας και προτρέπουμε εντόνως τους φοιτητές μας να επιδιώξουν την συμμετοχή τους σε αυτά.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ  2018-19

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ έως Παρασκευή 26-10-2018

 • Οι φοιτητές μπορούν να δηλώσουν τη βούλησή τους για παρακολούθηση σε δύο (2) Σεμινάρια, κατ’ ανώτατο όριο, ανά εξάμηνο.
 • Προβλέπεται περιορισμένος αριθμός φοιτητών που επιλέγονται για να παρακολουθήσουν, έως είκοσι (20) κατ' ανώτατο όριο σε κάθε Σεμινάριο.
 • Η επιλογή των φοιτητών, στην περίπτωση που οι δηλώσεις υπερβαίνουν τις είκοσι (20), γίνεται με την απόλυτη διακριτική ευχέρεια του Διδάσκοντα. Τα κριτήρια κάθε Διδάσκοντα μπορούν να διαφέρουν αναλόγως του περιεχομένου του Σεμιναρίου. Ως κριτήρια μπορεί να νοούνται: η επιτυχής εξέταση σε μάθημα ή μαθήματα που κρίνεται/ονται ως προαπαιτούμενο/α από τον διδάσκοντα, η βαθμολογία του φοιτητή σε άλλα μαθήματα ή στα συναφή προς το περιεχόμενο του Σεμιναρίου, η γνώση συγκεκριμένης ξένης γλώσσας, η προτεραιότητα των φοιτητών που βρίσκονται στο τέταρτο έτος έναντι όσων βρίσκονται στο τρίτο, η προφορική συνέντευξη.
 • Προηγούνται οι φοιτητές του Τμήματος ΠΕΙ, φοιτητές από άλλα Τμήματα μπορούν να το δηλώσουν και ενδέχεται να επιλεγούν μόνο εάν δεν έχει συμπληρωθεί ο αριθμός των είκοσι (20) φοιτητών από το Τμήμα ΠΕΙ.
 • Οι φοιτητές που έχουν έρθει με το πρόγραμμα ERASMUS επιτρέπεται να επιλέξουν ΣΕΕ, ως υπεράριθμοι υπό προϋποθέσεις.
 • Προβλέπεται υποχρεωτική παρακολούθηση, όπου αιτιολογούνται μόνο τρεις (3) απουσίες στο σύνολο των παραδόσεων του εξαμήνου. Στην περίπτωση περισσότερων απουσιών, ο φοιτητής χάνει το δικαίωμα παρακολούθησης του Σεμιναρίου.
 • Η βαθμολόγηση στηρίζεται στην απόδοση των φοιτητών κατά την διάρκεια του Σεμιναρίου και σε εργασίες, ενώ δεν προβλέπεται εξέταση στο τέλος του εξαμήνου.
 • Το Σεμινάριο δεν μεταφέρεται ως επιλογή του φοιτητή στο επόμενο ακαδ. έτος (ισχύει δηλ. ό,τι και στα ΜΕΤ). Συνεπώς ο φοιτητής μπορεί να περάσει το μάθημα είτε στη διάρκεια της εξεταστικής του εξαμήνου που ακολουθεί μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος (εξεταστική Ιανουαρίου-Φερουαρίου 2019), εφόσον έχουν εκπληρωθεί οι προϋποθέσεις της αξιολόγησης που έχουν τεθεί από τον Διδάσκοντα στο Σεμινάριο, είτε στην επαναληπτική του Σεπτεμβρίου 2019 του ίδιου ακαδ. έτους, υπό την προϋπόθεση ότι έχει συμφωνηθεί με τον Διδάσκοντα το περιεχόμενο αυτής της αξιολόγησης.
 • Η ηλεκτρονική δήλωση του Σεμιναρίου ως επιλογή του φοιτητή γίνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, και όχι από τον ίδιο τον φοιτητή. Για τον λόγο τούτο, οι φοιτητές καλούνται να κάνουν δήλωση των λοιπών μαθημάτων ΜΟΝΟ όταν είναι σίγουροι ότι έχουν επιλεγεί από τον Διδάσκοντα για το Σεμινάριο.

Η διαδικασία που ακολουθείται  είναι η εξής:

 1. Οι φοιτητές επικοινωνούν με τον Διδάσκοντα του Σεμιναρίου και δηλώνουν την βούλησή τους να παρακολουθήσουν το Σεμινάριο, προσκομίζοντας οπωσδήποτε την αναλυτική τους βαθμολογία, έως την Παρασκευή 26-10-2018.
 2. Δεν γίνονται δεκτοί όσοι είχαν επιλέξει και επιτύχει στο αντίστοιχο μάθημα Ελεύθερης Επιλογής, εφόσον αυτό διατίθετο σε προηγούμενα έτη.
 3. Το αντίστοιχο μάθημα Ελεύθερης Επιλογής (με διαφορετικό κωδικό) παύει να αποτελεί μάθημα του προγράμματος σπουδών 2018-19 και όσοι το χρωστούν μπορούν απλώς, εάν θέλουν, να δηλώσουν την βούλησή τους να παρακολουθήσουν το Σεμινάριο, όπως κάθε άλλος φοιτητής.
 4. Όλοι οι φοιτητές που υπέβαλαν αίτηση οφείλουν να παρακολουθούν το/τα Σεμινάριο/α από την αρχή μέχρι την ανακοίνωση του καταλόγου των επιλεγέντων.
 5. Οι διδάσκοντες επιλέγουν τους φοιτητές και παραδίδουν τον κατάλογο μαζί με τις αναλυτικές βαθμολογίες στη Γραμματεία του Τμήματος.
 6. Οι κατάλογοι των φοιτητών που επελέγησαν θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Τμήματος έως την Παρασκευή 02-11-2018, ενώ οι δηλώσεις θα γίνουν με ευθύνη του Τμήματος, εντός των προθεσμιών.
 7. Μετά την ανάρτηση των αποτελεσμάτων, οι φοιτητές υποβάλλουν την συνήθη ηλεκτρονική δήλωση για τα λοιπά μαθήματα, όταν ξεκινήσουν οι ηλεκτρονικές δηλώσεις των μαθημάτων.
 8. Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, μετά από τρεις απουσίες ο φοιτητής διαγράφεται από το Σεμινάριο και χάνει το δικαίωμα βαθμολόγησης.
 9. Τα ΣΕΕ δεν αντιστοιχίζονται με μαθήματα που οι φοιτητές επέτυχαν σε πανεπιστήμια του εξωτερικού (φοίτηση ERASMUS)

Συνεπώς, όσοι φοιτητές σκοπεύουν να αιτηθούν παρακολούθηση Σεμιναρίου θα πρέπει –εφόσον επιλεγούν- να δηλώσουν τα αντίστοιχα συγγράμματα  στον Εύδοξο κατά την περίοδο επιλογής των συγγραμμάτων και να υποβάλλουν ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων ΜΕΤΑ την ανάρτηση των αποτελεσμάτων για τους επιλεγέντες στα Σεμινάρια.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

 

ΚΑΤ’ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΣΕ ΜΗ ΔΗΛΩΘΕΝ ΜΑΘΗΜΑ

Σύμφωνα με το ηλεκτρονικό σύστημα βαθμολόγησης, που ισχύει στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, ο φοιτητής ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ να υποβάλλει ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων, κάθε εξάμηνο, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας. Σε διαφορετική περίπτωση, δεν επιτρέπεται η βαθμολόγηση του γραπτού του, το οποίο αυτομάτως ακυρώνεται. Η Συνέλευση του Τμήματος σε συνεδρίασή της, στις 18.3.2015, έλαβε την εξής απόφαση: οι φοιτητές που δεν υπέβαλαν δήλωση μαθημάτων στο οικείο εξάμηνο, αλλά προσήλθαν και εξετάσθηκαν με επιτυχία σε ένα (1) μάθημα σε μία εξεταστική περίοδο, το οποίο είναι αποδεδειγμένα το μοναδικό μάθημα για την λήψη του πτυχίου τους, μπορούν με αίτησή τους στην Γραμματεία να ζητήσουν την αναγνώριση της βαθμολογίας. Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω ισχύουν σύμφωνα με την παράμετρο δήλωσης του εξαμήνου τους.

 

end faq

 

 

panteion KPE banner

panteion KENI banner

panteion ESP banner

erasmus banner

panteion ELKE banner

diaugeia

Επικοινωνία

+30 210 9201386,  +30 210 9201043

 Η Γραμματεία δέχεται κάθε ΤΡΙΤΗ

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
ώρα 10.00' – 13.00'   Λεωφ. Συγγρού 136, 176 71 Καλλιθέα