Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2022-23

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2022-23

ΕΓΚΡΙΣΗ – ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ της 19ης.05.2022

 

1ο ΕΞΑΜΗΝΟ (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ) 30 ECTS

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (4 μαθήματα)

Α/Α

Κ.Μ.

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

ώρες διδασκαλίας

ECTS

 

110 001

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ -I-

Σ. ΣΕΦΕΡΙΑΔΗΣ

3

6

 

110 005

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΣΤ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

3

6

  110 168 

ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

Λ. ΜΠΑΛΤΣΙΩΤΗΣ 3 6
 

110 415

ΠΟΛΙΤΕΙΟΛΟΓΙΑ

Δ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

3

6

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ για 1ο και 3ο εξάμηνο

*Οι φοιτητές του 1ου εξαμήνου επιλέγουν 1 μάθημα ΥΕ

*Οι φοιτητές του 3ου εξαμήνου επιλέγουν 3 μαθήματα ΥΕ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ 10

Α/Α

Κ.Μ.

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

ώρες διδασκαλίας

ECTS

 

110 343

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ

ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ

3

6

 

110 344

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝ ΔΟΥΔΩΝΗΣ.

3

6

  110 360 STATISTICAL ANALYSES IN SOCIAL RESEARCH INPRINCIPLES, METHODS AND COMPUTER APPLICATIONS Α. ΚΟΛΛΙΑΣ 3 6
 

110 455

ΔΗΜοΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚη

ΣΤ. ΛΑΔΗ

3

6

 

110 461

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ: ΘΕΣΜΟΙ KAI ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΣΤ. ΛΑΔΗ

3

6

  110 465

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

 Φ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ  3  6
  110 473

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ (20Ος ΑΙΩΝΑΣ)

ΕΙΡ. ΛΑΓΑΝΗ 3 6
 

110 477

ΝΕΟΤΕΡΗ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ -Ι- Η ΑΝΑΔΥΣΗ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ (18ος αι.-1878)

Α. ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ

3

6

 

110 511

ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΜΦΥΛΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ΕΩΣ ΤΗ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗ: ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΛΑΙΣΙΟ, ΙΔΕΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΟΙ

ΔΕΣΠ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

3

6

  110 526

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ. IMMANUEL KANT ΚΑΙ Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟΣ

Γ. ΞΗΡΟΠΑΪΔΗΣ 3 6

2ο ΕΞΑΜΗΝΟ (ΕΑΡΙΝΟ) 30 ECTS

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (4 μαθήματα)

Α/Α

Κ.Μ.

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

ώρες διδασκαλίας

ECTS

 

110 008

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ -II-

Φ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ

3

6

 

110 012

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ - ΜΑΡΞ ΚΑΙ ΒΕΜΠΕΡ

Γ. ΦΑΡΑΚΛΑΣ

3

6

 

110 021

ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ (19ος αι.)

ΕΣΠΑ

3

6

 

110 403

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - Ι -

Α. ΚΑΚΡΙΔΗΣ

3

6

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ για 2ο και 4ο εξάμηνο

* Οι φοιτητές του 2ου εξαμήνου επιλέγουν 1 μάθημα ΥΕ

* Οι φοιτητές του 4ου εξαμήνου επιλέγουν 3 μαθήματα   ΥΕ

 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ 9

Α/Α

Κ.Μ.

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

ώρες διδασκαλίας

ECTS

 

110 345

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΠΑΝ. ΔΟΥΔΩΝΗΣ

3

6

 

110 376

ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΥΠΟΣ (19ος- 20ός αι.)

ΔΕΣΠ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

3

6

  110 377 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α. ΚΟΛΛΙΑΣ 3 6
 

110 427

ΕΘΝΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ (19ος-20ός αι.)

ΑΝΔΡ. ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ

3

6

 

110 475

ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΨΥΧΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

ΕΙΡ. ΛΑΓΑΝΗ

3

6

 

110 481

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΛΙΝΑ ΒΕΝΤΟΥΡΑ

3

6

 

110 536

ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΠΟΛΙΤΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

ΣΤ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

3

6

  110 546

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ 407
3 6
 

110 551

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Α. ΚΑΚΡΙΔΗΣ 3 6

3ο ΕΞΑΜΗΝΟ (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ) 30 ECTS

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (2 μαθήματα)

Α/Α

Κ.Μ.

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

ώρες διδασκαλίας

ECTS

 

110 029

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ - ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΡΕΥΜΑΤΑ

ΓΡ. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ

3

6

 

110 300

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑΣ: 20ός ΑΙΩΝΑΣ

ΕΛ. ΑΝΔΡΙΑΚΑΙΝΑ

3

6

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: βλ. ανωτέρω στο 1ο εξάμηνο

* Οι φοιτητές του 3ου εξαμήνου επιλέγουν 3 μαθήματα ΥΕ

4ο ΕΞΑΜΗΝΟ (ΕΑΡΙΝΟ) 30 ECTS

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (2 μαθήματα)

Α/Α

Κ.Μ.

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

ώρες διδασκαλίας

ECTS

 

110 429

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ

Φ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ, Α. ΚΟΛΛΙΑΣ

3

6

 

110 430

ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΘΕΣΜΟΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΙΚ. ΣΙΔΕΡΗ

3

6

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: βλ. ανωτέρω στο 2ο εξάμηνο

* Οι φοιτητές του 4ου εξαμήνου επιλέγουν 3 μαθήματα ΥΕ

5ο ΕΞΑΜΗΝΟ και 7ο ΕΞΑΜΗΝΟ (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ) 30 ECTS κάθε εξάμηνο

* Οι φοιτητές του 5ου και του 7ου εξαμήνου επιλέγουν 5 μαθήματα ΕΕ ή/και Σεμινάρια ΕΕ

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ 25

Α/Α

Κ.Μ.

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

ώρες διδασκαλίας

ECTS

 

110 307

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ

ΑΝΤ. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ

3

6

 

110 308

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ, ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ

Γ. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ

3

6

  110 369

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗ

Γ. ΦΑΡΑΚΛΑΣ 3 6
 

110 417

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

Δ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

3

6

  110 426

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ

Λ. ΜΠΑΛΤΣΙΩΤΗΣ 3 6
  110 450 ΘΕΩΡΙΕΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑΣ

Γ. ΦΟΥΡΤΟΥΝΗΣ

Χ. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

3 6
  110 451

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ι: ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

Γ. ΦΟΥΡΤΟΥΝΗΣ 3 6
  110 467

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ - ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΠΌΛΙΤΙΚΕΣ

Φ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ 3 6
 

110 483

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

(19ος-20ός αι.)

ΛΙΝΑ ΒΕΝΤΟΥΡΑ

3

6

 

110 504

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΥ

Β. ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ

3

6

110 512

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ

ΠΑΝ. ΔΟΥΔΩΝΗΣ

3

6

  110 513

ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ι. ΚΟΥΖΗΣ 3 6

110 517

ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Κ. ΚΑΤΣΑΠΗΣ

3

6

  110 518

THE QUESTION OF IDEOLOGY IN MARXISM

CHR. MITSOPOULOU 3 6

.

110 521

Η ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

ΝΙΚ. ΦΟΥΦΑΣ

3

6

110 522

ΕΚΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ

ΝΙΚ ΦΟΥΦΑΣ

3

6

  110 523

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟ 1945

Α. ΚΑΚΡΙΔΗΣ 3 6

 

110 533

ΜΟΝΤΕΛΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΙΚ. ΣΙΔΕΡΗ

3

6

 

110 537

Η ΠΟΛΗ ΩΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

Χ. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

3

6

 

110 538

ΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΔΥΟ ΠΟΛΕΜΩN (1918-1939)

Α. ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ

3

6

 

110 540

ΕΠΙΣΤΗΜΗ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΑΙΚ. ΣΙΔΕΡΗ

3

6

  110 553

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΙΙ **

Α. ΚΑΚΡΙΔΗΣ 3 6
  110 559

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΙΣ 1789 - 1917

ΚΛ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ 3 6
  110 562

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821

Μ. ΛΑΜΠΡΟΥ 3 6
  110 564

ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ Ι: ΕΘΝΟΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΘΕΟΧ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ 3 6
          ** για την επιλογή του μαθήματος απαιτείται η επιτυχής εξέταση του ΥΠ μαθήματος του 2ου εξαμήνου "110403 Πολιτική Οικονομία Ι"
 

 

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ PRINCETON - ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  110 529

A HISTORY OF THE WORLD SINCE 1300

CH. KOULOURI-J. ADELMAN 3 6

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

* Οι φοιτητές του 5ου και 7ου εξαμήνου μπορούν να δηλώσουν έως και 2 σεμινάρια ΕΕ

Α/Α

Κ.Μ.

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

ώρες διδασκαλίας

ECTS

 

110 480

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΩΝ(19ος - 20ός αι.)

ΛΙΝΑ ΒΕΝΤΟΥΡΑ

3

6

  110 530

ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES IN POLITICAL SCIENCE AND HISTORY (winter semester)

E. PLEMMENOU 3 6

 

110 539

ΘΕΩΡΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΡΕΠΟΥΜΠΛΙΚΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟΣ

ΣΤ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

3

6

6ο ΕΞΑΜΗΝΟ και 8ο ΕΞΑΜΗΝΟ (ΕΑΡΙΝ0) 30 ECTS κάθε εξάμηνο

* Οι φοιτητές του 6ου και του 8ου εξαμήνου επιλέγουν 5 μαθήματα ΕΕ ή/και Σεμινάρια ΕΕ

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ 24

Α/Α

Κ.Μ.

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

ώρες διδασκαλίας

ECTS

  110 248
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Ν. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 3 6
  110 312

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ 20ου ΑΙΩΝΑ: Η ΔΕΚΑΕΤΙΑ 1940 - 1950

Π. ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΗΣ 3 6

110 375

ΥΠΕΡΒΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ

Γ. ΦΑΡΑΚΛΑΣ

3

6

 

110 382

ΦΑΣΙΣΜΟΣ, ΝΑΖΙΣΜΟΣ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΔΕΣΠ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

3

6

110 385

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ

ΑΝΤ. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ

3

6

 

110 418

ΑΚΡΑ ΔΕΞΙΑ : ΕΛΛΑΔΑ-ΕΥΡΩΠΗ

ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ

3

6

  110 428 ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Δ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

3 6

110 439

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΓΡ. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ

3

6

  110 441 ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΑΣΤΕΣ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΓΡ. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ

3 6
  110 444

ΤΕΧΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΚΡΙΣΙΑ

Δ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 3 6

110 452

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ -ΙΙ-ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ

Γ. ΦΟΥΡΤΟΥΝΗΣ

3

6

110 476

ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ

ΕΙΡ. ΛΑΓΑΝΗ

3

6

  110 509

ΟΙ ΡΟΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΟΝ 19ο - 21ο ΑΙΩΝΑ

Λ. ΜΠΑΛΤΣΙΩΤΗΣ 3 6
  110 527 ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, RAWLS, HABERMAS, LUHMANN, DERRIDA Γ. ΞΗΡΟΠΑΪΔΗΣ 3 6
 

110 532

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΦΥΛΟΥ Μ. ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗ / Γ. ΠΕΤΡΑΚΗ 3 6
  110 541

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ: ΜΟΥΣΙΚΗ - ΤΡΑΓΟΥΔΙ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ (1974 - 1985)

Κ. ΚΑΤΣΑΠΗΣ 3 6
  110 543

ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΥ

ΒΑΣ. ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ 3 6
  110 547

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ 407 3 6
  110 548

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ: Η ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ (1974 - 1989)

ΘΕΟΧ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ 3 6
  110 549

ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΙΙ: ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ 19ο ΑΙΩΝΑ

ΘΕΟΧ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ 3 6
  110 555

ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: 19ος και 20ος αι.

Φ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ

ΔΕΣΠ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

3 6
  110 556

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΑΝΤ. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ 3 6
  110 560

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΠΟΙΚΙΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΛ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ 3 6
  110 561

ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ - ΑΡΧΩΝ 20ου ΑΙΩΝΑ

Μ. ΛΑΜΠΡΟΥ 3 6

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ PRINCETON - ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  110 545

HISTORY DIALOGUES PROJECT

CHKOULOURI-JADELMAN 3

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

* Οι φοιτητές του 6ου και του 8ου εξαμήνου μπορούν να δηλώσουν έως και 2 Σεμινάρια ΕΕ

Α/Α

Κ.Μ.

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

ώρες διδασκαλίας

ECTS

 

110 484

ELECTIONS AND VOTERS IN EUROPE

VAS. GEORGIADOU

3

6

  110 494

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Α. ΚΟΛΛΙΑΣ 3 6
  110 554

ΤΟ ΠΑΡΑΔΟΞΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ: KANT, NIETZSCE, HABERMAS, ΚΑΣΤΟΡΙΑΔΗΣ

Γ. ΞΗΡΟΠΑΪΔΗΣ 3 6
  110 558 ΘΕΩΡΙΕΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑΣ: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Γ. ΦΟΥΡΤΟΥΝΗΣ

Χ. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
3 6

 

110 563

ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES IN POLITICAL SCIENCE AND HISTORY (spring semester)

E. PLEMMENOU

3

6

7ο ΕΞΑΜΗΝΟ (ΧΕΙΜΕΡΙΝ0) ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ και ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΕΕ

ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Α/Α

Κ.Μ.

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

ώρες διδασκαλίας

ECTS

 

110 438

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μέλη ΔΕΠ και ΕΔΙΠ

 

12

 

110 463

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ -Ι-

Α. ΚΟΛΛΙΑΣ & Ε. ΑΝΔΡΙΑΚΑΙΝΑ

 

6

8ο ΕΞΑΜΗΝΟ (ΕΑΡΙΝΟ) ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ και ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΕΕ

ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Α/Α

Κ.Μ.

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

ώρες διδασκαλίας

ECTS

 

110 437

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μέλη ΔΕΠ και ΕΔΙΠ

 

12

 

110 470

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ -ΙΙ-

 Α. ΚΟΛΛΙΑΣ Φ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ

 

6

ERASMUS–ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (αναγράφονται και ανωτέρω, ανά εξάμηνο)

Κ.Μ.

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

ώρες διδασκαλίας

ECTS

110 518

THE QUESTION OF IDEOLOGY IN MARXISM

CHR. MITSIPOULOU 3 6
110 360

STATISTICAL ANALYSES IN SOCIAL RESEARCH I:  PRINCIPLES, METHODS AND COMPUTER APPLICATIONS

A KOLLIAS 3 6

110 484

ELECTIONS AND VOTERS IN EUROPE

VASSILIKI GEORGIADOU

3

6

110 529

A HISTORY OF THE WORLD SINCE 1300

CHKOULOURI-JADELMAN 3 6

110 530

ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES IN POLITICAL SCIENCE AND HISTORY (winter semester)

E. PLEMMENOU

3

6

110 563 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES IN POLITICAL SCIENCE AND HISTORY (spring semester) E. PLEMMENOU    
110 545

HISTORY DIALOGUES PROJECT

CHKOULOURI-JADELMAN 3 6
             

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Ο φοιτητής/τρια, από το 5ο εξάμηνο και μετά, μπορεί να παρακολουθήσει έως δύο (2) Σεμινάρια, κατ' ανώτατο όριο, ανά εξάμηνο. Στην περίπτωση που οι υποβάλλοντες δήλωση στον Διδάσκοντα είναι άνω των είκοσι (20), επιλέγει κατά κρίσιν ο Διδάσκων. Το σεμινάριο "English for academic purposes in Political Science and History" μπορεί να το παρακολουθήσει ο/η φοιτητής/τρια μόνο σε ένα εξάμηνο (χειμερινό ή εαρινό). Η δήλωση των Σεμιναρίων δεν γίνεται ηλεκτρονικά από τον φοιτητή, αλλά από το Τμήμα. Τα ΣΕ δεν εμφανίζονται ως οφειλόμενα και ο φοιτητής μπορεί να τα εξετασθεί ΜΟΝΟ στο ακαδημαϊκό έτος που τα δηλώνει. Ειδικότερες οδηγίες είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ: Οι φοιτητές/τριες που θα μπορούν να παρακολουθήσουν τα σεμινάρια, επιλέγονται από τους διδάσκοντες των σεμιναρίων (του Τμήματος και του Πανεπιστημίου Princeton), ύστερα από πρόσκληση ενδιαφέροντος που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος τον Ιούνιο (για το επόμενο ακαδ. έτος). Η παρακολούθηση του εαρινού σεμιναρίου προϋποθέτει την επιτυχή εξέταση στο σεμινάριο του χειμερινού εξαμήνου.6

ΜΑΘΗΜAΤΑ ΕΚΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΜΕΤ): Ο φοιτητής/τρια , από το 5ο εξάμηνο και μετά, μπορεί καθ’ όλη τη διάρκεια της φοίτησής του να επιλέξει μέχρι έξι (6) Μαθήματα εκτός Τμήματος. Τα ΜΕΤ δεν εμφανίζονται ως οφειλόμενα και ο φοιτητής μπορεί να τα εξετασθεί ΜΟΝΟ στο ακαδημαϊκό έτος που τα δηλώνει.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Η Πτυχιακή Εργασία είναι προαιρετική και προβλέπεται από το 7ο εξάμηνο και μετά. Ο φοιτητής/τρια που θα ολοκληρώσει με επιτυχία την Πτυχιακή Εργασία, θα απαλλάσσεται από δύο (2) μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής, δώδεκα (12) πιστωτικές μονάδες -ECTS και έναν (1) βαθμό. Ειδικότερες οδηγίες είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Τμήματος https://polhist.panteion.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=567&Itemid=874&lang=el.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: Η Πρακτική Άσκηση είναι προαιρετική και υλοποιείται κατ’ έτος, υπό την προϋπόθεση της προκήρυξής της από το Υπουργείο Παιδείας. Ο φοιτητής/τρια που θα πραγματοποιήσει Πρακτική Άσκηση στην Ελλάδα, κατόπιν επιλογής, όταν την ολοκληρώσει θα απαλλάσσεται από ένα (1) μάθημα Ελεύθερης Επιλογής, θα λαμβάνει  έξι (6) πιστωτικές μονάδες -ECTS, χωρίς να βαθμολογείται. Οδηγίες για την Πρακτική Άσκηση αναρτώνται κατ’ έτος στην ιστοσελίδα του Τμήματος, μόλις δοθεί η σχετική έγκριση του Προγράμματος.

 

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

           Υπογραφή*

Καθηγητής  ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

*η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που τηρείται στο αρχείο του Τμήματος

 

 

panteion KPE banner

radio banner

panteion KENI banner

panteion ESP banner

erasmus banner

panteion ELKE banner

diaugeia

Επικοινωνία

+30 210 9201386,  +30 210 9201043

 Η Γραμματεία δέχεται κάθε ΤΡΙΤΗ

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
ώρα 10.00' – 13.00'   Λεωφ. Συγγρού 136, 176 71 Καλλιθέα