Προπτυχιακές Σπουδές

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ! Νέο Φοιτητολόγιο

 

 

Έχει ενεργοποιηθεί η ιστοσελίδα φοιτητών για την νέα έκδοση του φοιτητολογίου στη διεύθυνση:
https://sis.panteion.gr/unistudent

Για την πρόσβαση στο σύστημα απαιτούνται κωδικοί URegister που ήδη διαθέτετε.

Η ιστοσελίδα παρέχει πρόσβαση σε ενημέρωση σχετικά με τις βαθμολογίες, τις δηλώσεις και το πρόγραμμα σπουδών των φοιτητών καθώς και δυνατότητα υποβολής αιτημάτων έκδοσης πιστοποιητικών. 
Σε σύντομο χρονικό διάστημα, θα είναι δυνατή η παραλαβή πιστοποιητικών στην ιστοσελίδα αυτή σε μορφή αρχείου PDF.

Στην αρχική σελίδα αναφέρεται σύνδεσμος σε οδηγίες χρήσης

https://sis.panteion.gr/edu/doc9n/uniStu/uni-portal-stu/index_el.html