Προπτυχιακές Σπουδές

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ - ενημερωτική συνάντηση και δήλωση προτιμήσεων φορέων Πέμπτη 5/4

 

 

Καλούνται οι φοιτητές/φοιτήτριες που πρόκειται να συμμετέχουν στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης του εαρινού εξαμήνου να προσέλθουν σε ενημερωτική συνάντηση την ΠΕΜΠΤΗ 5 ΜΑΙΟΥ 2022 και ώρα 11πμ. στην αίθουσα υπολογιστών του Τμήματος (Υπ. Κτιρίου Στασινοπούλου). Θα γίνει ενημέρωση για τις προσφερόμενες θέσεις πρακτικής άσκησης.
Επισυνάπτεται ο κατάλογος των προτεινόμενων φορέων καθώς και περιγραφή του αντικειμένου της κάθε προσφερόμενης θέσης πρακτικής άσκησης.
Θα πρέπει οι φοιτητές/φοιτήτριες που συμμετέχουν να δηλώσουν 4 φορείς κατά σειρά προτίμησης στην ακόλουθη φόρμα μέχρι την Δευτέρα 9 Μαϊου: Δήλωση προτίμησης φορέα Πρακτικής Άσκησης εδώ 
 
Κατάλογος Φορέων   εδώ