Προπτυχιακές Σπουδές

Πρόσβαση στην εφαρμογή "Αποτελέσματα Εξετάσεων" (https://foit.panteion.gr/declare/)

 

 

Λόγω προβλημάτων που εμφανίστηκαν στην πρόσβαση στην εφαρμογή "Αποτελέσματα Εξετάσεων" (https://foit.panteion.gr/declare/) συνιστούμε να εισέλθετε μέσω άλλου browser (Edge ή Mozilla).

 

Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται τότε:

· Σε ένα νέο παράθυρο στο Mozilla Firefox, γράψτε στην μπάρα διευθύνσεων (επάνω στην οθόνη)   about:config

· Πατήστε το κουμπί 'Αποδοχή κινδύνου και συνέχεια'

· Στην μπάρα αναζήτησης που σας βγάζει γράψτε: ΤLS

· Από την λίστα που σας βγάζει, πηγαίνετε κάτω στην γραμμή που αναγράφεται: security.tls.version.min

· Αν η τιμή που υπάρχει δεξιά δεν είναι 1, τότε πατήστε στο τέλος της ίδιας γραμμής το τετράγωνο μικρό κουμπί για επεξεργασία, αλλάξτε την τιμή σε 1 και μετά πατήστε πάλι το ίδιο κουμπί για αποθήκευση. 'Ολη η γραμμή θα γίνει bold (έντονα μαύρα γράμματα).

Στη συνέχεια μπείτε στην εφαρμογή.

Η ρύθμιση γίνεται άπαξ.