Εισαγωγή στη συγκριτική πολιτική ανάλυση

 Mimes x office document icon ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : Προπτυχιακά
ΕΞΑΜΗΝΟ : ΧΕΙΜ - Δ' ΕΤΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : Μάθημα
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ : ΕΕ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ / ECTS : 3/6
ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Γ. Μοσχονάς
   
ΚΩΔΙΚΟΣ 110362  

ΠεριγραφήΤο μάθημα εξετάζει, αφενός, τα χαρακτηριστικά και την εξέλιξη της Συγκριτικής Πολιτικής Ανάλυσης και, αφετέρου, κεντρικές θεματικές που η Συγκριτική Πολιτική Ανάλυση ερευνά.

Θέματα μελέτης: Η ιστορία της Πολιτικής Επιστήμης και η Συγκριτική Πολιτική Ανάλυση ― Η εξέλιξη της Συγκριτικής Πολιτικής Ανάλυσης, η συγκριτική μέθοδος, η φύση των συγκριτικών εργασιών ― Πολιτική, κυβέρνηση και διακυβέρνηση, Παγκοσμιοποίηση και Ε.Ε. ― Μοντέλα δημοκρατίας και κύματα εκδημοκρατισμού ― Κρίση της δημοκρατίας, δημοκρατικό έλλειμμα και δομική εξασθένιση της αντιπροσωπευτικής αλυσίδας ― Εκλογές και πολιτικά κόμματα ― Η κοινωνία πολιτών στη μακρά διάρκεια.

Σκοποί-Μαθησιακά αποτελέσματαΓνώση της ιστορίας της Πολιτικής Επιστήμης και εξοικείωση με τη Συγκριτική Πολιτική και τη συγκριτική μέθοδο. Εξοικείωση στη χρήση και ανάλυση δεδομένων από διαφορετικές χώρες. Ενίσχυση της κριτικής σκέψης. Βελτίωση της ικανότητας εργασίας σε διεθνές περιβάλλον.

Βιβλιογραφία ― Rod Hague και Martin Harrop, Συγκριτική Πολιτική και Διακυβέρνηση, Αθήνα, Εκδ. Κριτική, 2005, σσ. 333-349.

Χρήστος Λυριτζής, Σύγκριση και ερμηνεία: η πορεία και οι προοπτικές στη σύγχρονη πολιτική ανάλυση, Νήσος, Αθήνα 2001.

Γεράσιμος Μοσχονάς, "Η 'Λογική' της Συγκριτικής Πολιτικής Ανάλυσης, Εισαγωγικό Δοκίμιο", σε Meny Υ., Συγκριτική Πολιτική, Αθήνα, Παπαζήσης, 1995, σσ. 25-71.

Giovanni Sartori, Σημασιολογία, έννοιες, συγκριτική μέθοδος (επιλογή, επιμέλεια, εισαγωγή, Σ. Ι. Σεφεριάδη), Παπαζήσης, Αθήνα 2004. Rod Hague και Martin Harrop, Συγκριτική Πολιτική και Διακυβέρνηση, Αθήνα, Εκδ. Κριτική, 2005, σσ. 333-349.

Αναλυτική βιβλιογραφία θα δοθεί εντός της τάξης.

Αξιολόγηση ― Γραπτές εξετάσεις. Προαιρετικές ατομικές εργασίες (5000 λέξεις).