Έρευνα αποφοίτων

 

 

Η έρευνα αποφοίτων διενεργήθηκε τον μήνα Νοέμβριο του 2021. Βασίστηκε σε ερωτηματολόγιο που εγκρίθηκε από την Επιτροπή Δεοντολογίας και Ηθικής του Παντείου Πανεπιστημίου. Στο επισυναπτόμενο κείμενο παρουσιάζονται τα περιγραφικά αποτελέσματα της έρευνας για κάθε απλή μεταβλητή.

αναλυτικότερα...