Υποστήριξη Σπουδών

 

 

 

Σύμβουλοι Σπουδών

Ο Σύμβουλος Σπουδών έχει ως σκοπό να ενημερώνει τους φοιτητές σε θέματα σπουδών και φοίτησης.

Οι Σύμβουλοι Σπουδών του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας είναι μέλη ΔΕΠ που υποστηρίζουν τους φοιτητές σε θέματα όπως:

 

Ως Σύμβουλοι Σπουδών για το ακ. έτος 2021-2022 ορίστηκαν από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος (10/03/2021), τα παρακάτω μέλη ΔΕΠ:

 

 

 

 


 

Συνήγορος του Φοιτητή

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο έχει συστήσει αυτοτελές «Γραφείο Συνηγόρου Φοιτητή», στο οποίο κάθε φοιτητής/τρια μπορεί, με τη χρήση ειδικού εντύπου να αναφέρει οποιοδήποτε πρόβλημα μεταξύ (α) του φοιτητή/τριας και (β) διδασκόντων ή διοικητικών υπηρεσιών, με σκοπό τη διαμεσολάβηση του Συνηγόρου για την επίλυσή του

(αναλυτικότερα...)

 


Υπηρεσία Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης

Βασικός στόχος της υπηρεσίας είναι η παροχή υπηρεσιών Συμβουλευτικής μέσω ατομικών και ομαδικών συναντήσεων. Επιτυγχάνοντας στόχους όπως η καλύτερη προσαρμογή των φοιτητών στο Πανεπιστήμιο, βελτίωση της επίδοσης των σπουδών, βελτίωση της μαθησιακής διαδικασίας, αντιμετώπιση της αναβλητικότητας, υποστήριξη στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για εκπαιδευτικά, επαγγελματικά και προσωπικά ζητήματα, διαχείριση συγκρούσεων, ανάπτυξη της ψυχικής ανθεκτικότητας, ευημερία και ποιότητα ζωής.

(αναλυτικότερα...)

 


Φοιτητική Μέριμνα & Λοιπές Υποστηρικτικές Παροχές

Στους φοιτητές προσφέρονται οι ακόλουθες παροχές:

Ελεύθερο wifi στους χώρους του Πανεπιστημίου,
Δωρεάν διδασκαλία ξένων γλωσσών από το αρμόδιο Τμήμα του Ιδρύματος,
Πλήρης ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη,
Άθληση στο Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο
Δωρεάν σίτιση (υπό προϋποθέσεις),
Στέγαση (υπό προϋποθέσεις).