Προπτυχιακές Σπουδές

Πληροφορίες σχετικά με την είσοδο στην πλατφόρμα Edupass

 

 

  

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ EDUPASS, μέχρι την έκδοση νέων οδηγιών από τα αρμόδια Υπουργεία

 1. Ποιους αφορά η πλατφόρμα Edupass;

Η πλατφόρμα https://edupass.gov.gr/ απευθύνεται σε φοιτητές (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς, υποψήφιους διδάκτορες) που επιθυμούν να συμμετάσχουν με φυσική παρουσία στο Πανεπιστήμιο (σύμφωνα με την ΚΥΑ αρ. 124068/ΓΔ4/1.10.2021 -B΄ 4558) και την από 4.10.2021 Εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ), στο διδακτικό προσωπικό (μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, διδάσκοντες λοιπών κατηγοριών) και σε επισκέπτες πρόκειται να συμμετάσχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία του Πανεπιστημίου (π.χ. ερευνητές κ.λπ.)

 1. Πώς γίνεται η είσοδος την πλατφόρμα Edupass από τους φοιτητές και το διδακτικό προσωπικό;

Κάθε άτομο, που προτίθεται να συμμετάσχει στην εκπαιδευτική διαδικασία του Ιδρύματος, πρέπει να υποβάλει δήλωση μέσω της πλατφόρμας https://edupass.gov.gr/ή εναλλακτικά μέσω της ιστοσελίδας  https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/panepistemia-kai-phoitese/delose-protheses-phusikes-parousias-stous-khorous-tou-aei-edupass,  στις οποίες μπορεί να συνδεθεί,  είτε με τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet,  είτε με τους κωδικούς των συστημάτων ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking) των πιστωτικών ιδρυμάτων. Όταν πιστοποιηθεί, η πλατφόρμα του ζητεί τον ΑΜΚΑ και (εάν είναι φοιτητής/τρια) τον αριθμό μητρώου και ακαδημαϊκής ταυτότητας.

Όποιος δεν διαθέτει κωδικούς πρόσβασης TAXISnet μπορεί να εκδώσει ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες https://kleidarithmos.gov.gr/.

 1. Πώς θα διευκολυνθούν οι φοιτητές να συμμετάσχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία;
 • Όσοι είναι άνω των 18 ετών να εκδώσουν, εάν δεν το έχουν κάνει ήδη, φορολογικούς κωδικούς προκειμένου να έχουν πρόσβαση στην επίσημη ιστοσελίδα δήλωσης των αποτελεσμάτων των rapid tests και της εμβολιαστικής τους κατάστασης, έτσι ώστε να μπορούν να τυπώσουν τα επίσημα έγγραφα που πιστοποιούν ανοσία ή νόσηση από COVID-19.
 • Όσοι είναι κάτω των 18 ετών, να προχωρήσουν στην δήλωση και την εκτύπωση των αναγκαίων πιστοποιητικών μέσω των φορολογικών κωδικών των γονέων τους.
 • Να φέρουν όλοι έντυπα ταυτοπροσωπίας που έχουν φωτογραφία, όπως ταυτότητα, ή φοιτητικό πάσο ή άδεια οδήγησης.
 • Δεν θα γίνονται αποδεκτά αποτελέσματα rapid tests τα οποία δεν φέρουν κωδικό (barcode) και δεν έχουν καταχωρηθεί στον επίσημο ιστότοπο (gov.gr).
 • Τα αναγκαία πιστοποιητικά θα πρέπει να είναι εκτυπωμένα (και όχι μόνο στο κινητό τους).

 1. Τι παίρνουν πάντα μαζί τους στο Πανεπιστήμιο οι φοιτητές και οι διδάσκοντες;

Σε κάθε περίπτωση, για να μπορούν να εισέρχονται στους χώρους του Πανεπιστημίου, οφείλουν να έχουν μαζί τους

 • το απαιτούμενο πιστοποιητικό/δήλωση, βάσει των ισχυόντων πρωτοκόλλων, σε έντυπη (φυσική) μορφή,
 • την φοιτητική ή αστυνομική ταυτότητα ή το διαβατήριό ή την άδεια οδήγησης,  για την ταυτοποίησή τους.

Επισημαίνουμε ότι στην πλατφόρμα edupass δηλώνεται η πρόθεση φυσικής παρουσίας στους χώρους του Ιδρύματος και συμμετοχής στη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία με βάση το πιστοποιητικό/βεβαίωση εμβολιασμού ή ανάρρωσης ή αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου (Rapid ή PCR test) που έχει εκδοθεί σε συνέχεια της καταχώρησης του αποτελέσματος στο Μητρώο ασθενών COVID-19 της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. από το εργαστήριο, το φαρμακείο ή άλλη δομή, που διενήργησε τον έλεγχο.

 1. Πόσο συχνά θα πρέπει να δηλώνονται τα στοιχεία στην πλατφόρμα Edupass;

Η δήλωση όσων έχουν εμβολιαστεί ή νοσήσει (για το χρονικό διάστημα που ορίζουν τα πρωτόκολλα) γίνεται άπαξ.

Όσοι απαιτείται να έχουν αρνητικό αποτέλεσμα PCR/ rapid test (σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα υγειονομικά μέτρα), φροντίζουν να καταχωρείται το αποτέλεσμά τους στο Μητρώο ασθενών COVID 19 της ΗΔΙΚΑ ΑΕ από το Εργαστήριο ή το Φαρμακείο που διενήργησε τον έλεγχο.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η Βεβαίωση αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου κορωνοϊού COVID-19 για διαγνωστικούς ελέγχους (Rapid ή PCR Test) μπορεί να εκδοθεί και από την ιστοσελίδα https://www.gov.gr/ipiresies/ugeia-kai-pronoia/koronoios-covid-19/bebaiose-arnetikou-diagnostikou-elegkhou-koronoiou-covid-19 με την χρήση των προσωπικών σας κωδικών πρόσβασης στο TAXISnet και τον ΑΜΚΑ σας.Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση είναι η καταχώρηση του αποτελέσματος σας στο Μητρώο ασθενών COVID-19 της ΗΔΙΚΑ ΑΕ από το Εργαστήριο ή το Φαρμακείο που διενήργησε τον έλεγχο.

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ (εγγραφή) ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ HTTPS://EDUPASS.GOV.GR/ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

Α. Φοιτητές / Φοιτήτριες

Κάθε φοιτητής (προπτυχιακός, μεταπτυχιακός, υποψήφιος διδάκτορας), που επιθυμεί να συμμετάσχει με φυσική παρουσία στην εκπαιδευτική διαδικασία, οφείλει να συνδεθεί στην ως άνω ιστοσελίδα και να υποβάλει δήλωση συμπληρώνοντας τα ακόλουθα στοιχεία:

 • Ίδρυμα, στο οποίο πρόκειται να παρευρεθεί με φυσική παρουσία (επιλογή από προεπιλεγμένη λίστα)
 • Σχολή ή Τμήμα (επιλογή από προεπιλεγμένη λίστα)
 • Αριθμό Μητρώου (συμπληρώνεται από τον φοιτητή)
 • Αριθμό Ακαδημαϊκής Ταυτότητας (συμπληρώνεται προαιρετικά από τον φοιτητή)
 • Κύκλος σπουδών (επιλογή από προεπιλεγμένη λίστα)
 • Επιλογή «ΝΑΙ» στο πεδίο «Δηλώνω υπεύθυνα ότι θα παρευρεθώ στους χώρους του ιδρύματος»
 • ΑΜΚΑ (συμπληρώνεται από τον φοιτητή)
 • Επιλογή «ΝΑΙ» στο πεδίο «Επιθυμώ τα στοιχεία μου (εμβολιασμού, νόσησης, rapid test, PCR test) να προωθούνται αυτομάτως από την ΗΔΙΚΑ στο σύστημα edupass».

Β. Διδακτικό Προσωπικό (τακτικό και έκτακτο)

Το τακτικό και έκτακτο διδακτικό προσωπικό του Ιδρύματος, που συμμετέχει με φυσική παρουσία στην εκπαιδευτική διαδικασία προγραμμάτων σπουδών, οφείλει να συνδεθεί στην ως άνω ιστοσελίδα και να υποβάλει δήλωση συμπληρώνοντας τα ακόλουθα στοιχεία:

 • Ίδρυμα, στο οποίο πρόκειται να παρευρεθεί με φυσική παρουσία (επιλογή από προεπιλεγμένη λίστα)
 • Σχολή ή Τμήμα (επιλογή από προεπιλεγμένη λίστα)
 • Ιδιότητα (επιλογή από προεπιλεγμένη λίστα της ιδιότητας του διδακτικού προσωπικού στη οποία εντάσσεται ο διδάσκων: Μέλος Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ακαδημαϊκός Υπότροφος, Διδάσκων Π.Δ. 407 ή άλλο – Επιστημονικός Συνεργάτης)
 • Επιλογή «ΝΑΙ» στο πεδίο «Δηλώνω υπεύθυνα ότι θα παρευρεθώ στους χώρους του ιδρύματος»
 • ΑΜΚΑ (συμπληρώνεται από τον δηλούντα)
 • Επιλογή «ΝΑΙ» στο πεδίο Επιθυμώ τα στοιχεία μου (εμβολιασμού, νόσησης, rapid test, PCR test) να προωθούνται αυτομάτως από την ΗΔΙΚΑ στο σύστημα edupass.

Γ. Επισκέπτες

Ως επισκέπτης νοείται οποιοσδήποτε δεν εντάσσεται σε μία από τις ως άνω κατηγορίες (φοιτητές ή διδακτικό προσωπικό), ο οποίος πρόκειται να συμμετάσχει στην εκπαιδευτική διαδικασία του Παντείου Πανεπιστημίου. Ειδικότερα, κάθε επισκέπτης οφείλει να συνδεθεί στην ως άνω ιστοσελίδα και να υποβάλει δήλωση συμπληρώνοντας τα ακόλουθα στοιχεία:

 • Ίδρυμα, στο οποίο πρόκειται να παρευρεθεί με φυσική παρουσία (επιλογή από προεπιλεγμένη λίστα)
 • Σχολή ή Τμήμα (επιλογή από προεπιλεγμένη λίστα)
 • Επιλογή «ΝΑΙ» στο πεδίο «Δηλώνω υπεύθυνα ότι θα παρευρεθώ στους χώρους του ιδρύματος»
 • ΑΜΚΑ (συμπληρώνεται από τον δηλούντα)
 • Επιλογή «ΝΑΙ» στο πεδίο Επιθυμώ τα στοιχεία μου (εμβολιασμού, νόσησης, rapid test, PCR test) να προωθούνται αυτομάτως από την ΗΔΙΚΑ στο σύστημα edupass.

 

Παραθέτουμε συνημμένα απαντήσεις σε ερωτήματα που μας έχουν υποβληθεί μέχρι  12.10.2021, και έχουν απαντηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και εγκυκλίους, για ενημέρωσή σας.

Συνημμένα:
ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ / ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

panteion KPE banner

radio banner

panteion KENI banner

panteion ESP banner

erasmus banner

panteion ELKE banner

diaugeia

Επικοινωνία

+30 210 9201386,  +30 210 9201043

 Η Γραμματεία δέχεται κάθε ΤΡΙΤΗ

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
ώρα 10.00' – 13.00'   Λεωφ. Συγγρού 136, 176 71 Καλλιθέα