Επιστήμη, τεχνολογία και δημόσια πολιτική

 Mimes x office document icon ΠΣ : Προπτυχιακό
ΕΞΑΜΗΝΟ : ΧΕΙΜ - Γ' ΕΤΟΣ, Δ' ΕΤΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : Μάθημα
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ : ΕΕ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ : 3
ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: Κατερίνα Σιδερή
   
ΚΩΔΙΚΟΣ 110540  

Η έμφαση του μαθήματος είναι στην ανάλυση και χάραξη πολιτικής στις δημοκρατικές κοινωνίες σε θέματα επιστήμης και τεχνολογίας και στην διερεύνηση των τρόπων με τους οποίους αυτές οι δημόσιες πολιτικές δημιουργούν και αναπαράγουν ένα συκγκεριμένο τρόπο σκέψης αναφορικά με το ρόλο που πρέπει να παίζει η τεχνολογία στις σύγχρονες κοινωνίες.. Τα συγκεκριμένα θέματα που θα συζητήσουμε αφορούν την πολιτική διάσταση επιστημονικών διαμαχών στον τομέα της βιοιατρικής, της τεχνητής νοημοσύνης, των φαρμάκων και επιδημιών. Στο τέλος του μαθήματος θα πρέπει οι φοιτητές να κατανοούν βασικά ζητήματα που αφορύν τη σχέση επιστημονικής και πολιτικής εξουσίας, και επιστήμης και δημοκρατίας στις σύγχρονες τεχνολογικές κοινωνίες.

Θέματα  Κοινωνιολογικές Προσεγγίσεις του τομέα επιστημονικών και τεχνολογικών σπουδών. Πολιτική και Διακυβέρνηση της Επιστήμης και της Τεχνολογίας. Ειδήμονες και δημόσια συμμετοχή. Oι Bιοεπιστήμες και το κράτος δικαίου. Δίκτυα και Τεχνολογική Πολιτική. Εμπορευματοποίηση της Έρευνας και Τεχνολογίας και Θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Βιοιατρική, τεχνητή νοημοσύνη και η πολιτική οικονομία της γνώσης. Δημοκρατία και Τεχνοεπιστήμες. Μελέτες περιπτώσεων: Φάρμακα και επιδημίες. ιδιωτικότητα και τεχνητή νοημοσύνη, ευρεσιτεχνίες και γενετική.

 

Βιβλία—

Sismondo Sergio, Εισαγωγή στις Σπουδές Επιστήμης και Τεχνολογίας, (Liberal Books, 2016).

Το μέλλον των βιοεπιστημών [Life Sciences in Transition]/ επιμέλεια Halldór Stefansson · μετάφραση Βασιλική Βακάκη · (Ηράκλειο Κρήτης: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2006).

Ulrike Felt, Rayvon Fouché, Clark A. Miller and Laurel Smith-Doerr (eds) The Handbook of Science and Technology Studies, (Fourth Edition). (επιλεγμένα κεφάλαια με σημειώσεις στα ελληνικά διαθέσιμα στο dropbox)

Handbook of Science and Technology Studies, Revised Edition Edited by: Sheila Jasanoff, Gerald E. Markle, James C. Petersen &Trevor Pinch (επιλεγμένα κεφάλαια με σημειώσεις στα ελληνικά διαθέσιμα στο dropbox)

 

 

Πηγές περαιτέρω εμβάθυνσης

Daniel Sarewitz (1996). Frontiers of Illusion: Science, Technology, and the Politics of Progress. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press.

Ulrich Beck, ΗΕπινόηση τον Πολίτικου: Για μια θεωρία τον εκσυγχρονισμού, Πρόλογος Ν. Κοτζιά, Μετάφραση Κ. Καβουλάκου, (Αθήνα: Νε'α Σύνορα - Α.Α. Λιβάνη, 1996)

Ulrich Beck, Kοινωνία της διακινδυνευσης

Sheila Jasanoff (Editor), Gerald E. Markle (Editor), James C. Peterson (Editor), Trevor J. Pinch (Editor)Handbook of Science and Technology Studies Revised Edition

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

http://4sonline.org/

http://sts.hks.harvard.edu/about/whatissts.html