Μεθοδολογία Έρευνας στην Πολιτική Επιστήμη (συνδιδασκαλία με Α. Κόλλια και Φ. Κουντούρη)

 Mimes x office document icon ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : Προπτυχιακά
ΕΞΑΜΗΝΟ : ΕΑΡ - Β' ΕΤΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : Μάθημα
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ : ΥΠ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ : 3
ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Β. Γεωργιάδου, Α. Κόλλιας, Φ. Κουντούρη
   
ΚΩΔΙΚΟΣ 110429  

Περιγραφή ― Το μάθημα εστιάζει στον ερευνητικό σχεδιασμό και τις μεθόδους έρευνας στην Πολιτική Επιστήμη και διαρθρώνεται σε τέσσερις ενότητες.

Στην πρώτη ενότητα διερευνώνται τα στάδια σχεδιασμού και διεξαγωγής μιας εμπειρικής έρευνας. Η ενότητα αυτή αποσκοπεί στην παρουσίαση των βασικών θεωρητικών προσεγγίσεων στην κοινωνική έρευνα, στην εκμάθηση του ερευνητικού σχεδιασμού και της ερευνητικής στρατηγικής (διατύπωση ερευνητικών στόχων και ερωτημάτων, εννοιολόγηση και λειτουργικοποίηση). Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να εξοικειωθούν οι φοιτητές/τριες με τις βασικότερες από τις θεωρητικές προσεγγίσεις στην κοινωνική επιστήμη και να γνωρίσουν τις προϋποθέσεις μετάβασης από μια γενική ερευνητική ιδέα στη διατύπωση ερευνητικών ερωτημάτων, στον προσδιορισμό των αναγκαίων εννοιολογήσεων αλλά και στη λειτουργικοποίηση των εννοιών.

Η δεύτερη ενότητα εμπεριέχει την παρουσίαση ζητημάτων σχεδιασμού βασικών ποιοτικών μεθόδων έρευνας στην πολιτική επιστήμη όπως η ποιοτική συνέντευξη, η εμπειρικά θεμελιωμένη έρευνα και η μελέτη περίπτωσης. Ο σκοπός της ενότητας αυτής είναι διπλός. Ο πρώτος στόχος είναι η εισαγωγή των φοιτητών/τριών στα βασικά ερωτήματα και προκλήσεις που πρέπει να απαντηθούν κατά τη πορεία μετάβασης από ένα γενικό ερευνητικό ενδιαφέρον ή ιδέα προς τη συγκρότηση ενός συνεκτικού και πραγματοποιήσιμου ποιοτικού ερευνητικού σχεδιασμού. Ο δεύτερος σκοπός είναι η εξειδίκευση των γνώσεων και των δεξιοτήτων σε συγκεκριμένες ποιοτικές μεθόδους στην κοινωνική/πολιτική έρευνα.

Στην τρίτη ενότητα παρουσιάζεται (τρεις διαλέξεις) η ποσοτική έρευνα στην πολιτική επιστήμη. Ειδικότερα, συζητώνται ζητήματα δειγματοληψίας και ανάπτυξης ερωτηματολογίων, η περιγραφική και επαγωγική στατιστική ανάλυση και η ποσοτική ανάλυση περιεχομένου. Σκοπός της ενότητας αυτής είναι η κατανόηση των λογικών της μέτρησης στις κοινωνικές επιστήμες και ιδιαίτερα της λογικής της μετάβασης από μια αφηρημένη, θεωρητική, έννοια στην μέτρησή της και τα ζητήματα που απορρέουν σχετικά με την αξιοπιστία και την εγκυρότητα τέτοιων μετρήσεων. Επιπλέον, σκοπός της ενότητας αυτής είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές/τριες τις βασικές τεχνικές ποσοτικής έρευνας στην κοινωνική/πολιτική έρευνα.

Η τέταρτη ενότητα (δύο διαλέξεις) εστιάζει σε ζητήματα που αφορούν στη συγγραφή ερευνητικής αναφοράς. Ειδικότερα παρουσιάζεται η μεθοδολογία αναζήτησης πηγών και ο πλήρης οδηγός σύνταξης εργασιών. Σκοπός της ενότητας αυτής είναι η εξοικείωση με τις βασικές απαιτήσεις και προκλήσεις στην συγγραφή μιας ερευνητικής αναφοράς και η ανάπτυξη δεξιοτήτων που βοηθούν στον σχεδιασμό και τη συγγραφή μιας επιστημονικής αναφοράς.

Στόχοι του μαθήματος ― Το μάθημα στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών/τριών με τα υπάρχοντα μεθοδολογικά εργαλεία για τη διαμόρφωση του ερευνητικού σχεδιασμού και τις μεθόδους έρευνας στην Πολιτική Επιστήμη. Βασικός σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους φοιτητές/τριες να αναπτύξουν τις γνώσεις και δεξιότητές τους στο σχεδιασμό και την υλοποίηση επιστημονικών ερευνών και να οξύνει την κριτική τους σκέψη γύρω από τα κριτήρια με τα οποία μπορούμε να αξιολογούμε την ποιότητα και τη σημασία μιας έρευνας.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα ― Παρακολουθώντας το μάθημα, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση αφενός να διακρίνουν τις ακολουθούμενες μεθοδολογικές κατευθύνσεις και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται στη διεξαγόμενη έρευνα στο ευρύτερο πεδίο της Πολιτικής Επιστήμης και αφετέρου να χρησιμοποιούν τις γνώσεις αυτές προκειμένου να διεξάγουν τη δική τους έρευνα σε επιμέρους μαθήματα/σεμινάρια, καθώς και στη συγγραφή της πτυχιακής εργασίας τους.

Βιβλιογραφία ― Earl Babbie (2011), Εισαγωγή στην κοινωνική έρευνα. Αθήνα: Εκδόσεις Κριτική Α.Ε.

AlanBryman (2017), Μέθοδοι κοινωνικής έρευνας. Αθήνα: Gutenberg, Γ. & Κ. Δαρδανός. 

StephenvanEvera (2000), Εισαγωγή στη μεθοδολογία της Πολιτικής Επιστήμης. Αθήνα: Εκδόσεις Ποιότητα &CornellUniversityPress.

ColinRobson (2007), Η έρευνα του πραγματικού κόσμου. ΑθήναÚ Gutenberg, Γ. & Κ. Δαρδανός.

Τρόποι αξιολόγησης ― Α) Ενδιάμεσες αξιολογήσεις στη διάρκεια του εξαμήνου που εκβάλλουν σε ατομική εργασία, η οποία θα έχει τη μορφή ενός μικρού ερευνητικού σχεδίου που θα περιλαμβάνει τη θεωρητική θεμελίωση του προτεινόμενου ερευνητικού σχεδίου και τον τρόπο εμπειρικής διερεύνησή του με τη χρήση ποιοτικής ή ποσοτικής μεθόδου έρευνας.Β) Γραπτές εξετάσεις πάνω σε θεματολογία της διδαχθείσας ύλης και των διανεμημένων συγγραμμάτων.

Ηλ. σελίδα μαθήματος ― Ηλεκτρονικό αμφιθέατρο (e-class). 

panteion KPE banner

radio banner

panteion KENI banner

panteion ESP banner

erasmus banner

panteion ELKE banner

diaugeia

Επικοινωνία

+30 210 9201386,  +30 210 9201043

 Η Γραμματεία δέχεται κάθε ΤΡΙΤΗ

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
ώρα 10.00' – 13.00'   Λεωφ. Συγγρού 136, 176 71 Καλλιθέα