Διδακτορικές Διατριβές

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

 

 

 koukouvagia

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ EΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ

 


Στη συνεδρίαση της 14ης Απριλίου 2020, η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας αποφάσισε, λόγω των έκτακτων συνθηκών, να αναστείλει την εφαρμογή της διάταξης του Άρθρου 15 παρ.2 του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών και να χορηγήσει παράταση μέχρι τον Δεκέμβριο 2020 για όσους ήταν υποχρεωμένοι να υποβάλουν αίτηση υποστήριξης της διατριβής τον Απρίλιο 2020.


Ως νέα προθεσμία υποβολής της αίτησης υποστήριξης της διατριβής ορίζεται η 20η Δεκεμβρίου 2020. Οι υπόλοιπες διατάξεις του Κανονισμού ισχύουν κανονικά.