Ιδιότητα του Πολίτη και μετανάστευση

 Mimes x office document icon ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : Προπτυχιακά
ΕΞΑΜΗΝΟ : ΕΑΡ - Γ΄ & Δ΄ ΕΤΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : Μάθημα
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ : ΕΕ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ : 3
ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δ. Χριστόπουλος
   
ΚΩΔΙΚΟΣ 110417  

Περιγραφή ― Ενότητες

1ο μέρος: Ιδιότητα του πολίτη

1. Εισαγωγή.

2. Η ιδιότητα του πολίτη ως γνωστικό αντικείμενο.

3. Κοινωνική Ιδιότητα του πολίτη

4. Η μετανάστευση ως σύγχρονη διακύβευση της ιδιότητας του πολίτη στις δυτικές κοινωνίες

5. Το “προσφυγικό” ως σφήνα στο μεταναστευτικό ζήτημα στην Ελλάδα: 2015-;

6. Κοινωνική ιδιότητα του πολίτη και Ακραία Φτώχεια στη Σύγχρονη Εποχή.

2ο μέρος: Ιδιότητα του Έλληνα πολίτη.

7. Το καθεστώς της ελληνικής ιθαγένειας από τις απαρχές του κράτους: ποιοι είναι οι πολίτες του νέου κράτους;

8. H αναδίπλωση της ελληνικής ιθαγένειας από την ανταλλαγή πληθυσμών ως το τέλος του ψυχρού πολέμου.

9. Τομές του καθεστώτος της ελληνικής ιθαγένειας στα τέλη του 20ου αιώνα

10. Μεταψυχροπολεμικές αντιφάσεις της ομογενειακής πολιτικής.

11. Έθνος, αποδημία, διασπορά και ιδιότητα του πολίτη.

12. Μετανάστευση και   ιθαγένεια στις αρχές του 21ου αιώνα.

13. Η επόμενη μέρα της ελληνικής ιθαγένειας.

Σκοποί-Μαθησιακάαποτελέσματα ― Το μάθημα αυτό συμβάλλει στην εξοικείωση των φοιτητών με το φαινόμενο της μετανάστευσης και τις σχέσεις του με το θεσμό και δεσμό της ιδιότητας του πολίτη.  Επιθυμεί να εφοδιάσει τους φοιτητές με εξειδικευμένες ικανότητες κατανόησης και ανάλυσης της έννοιας της ιδιότητας του πολίτη στο θεωρητικό, πολιτικό και θεσμικό πεδίο κυρίως στη συνάρτησή της με το μεταναστευτικό φαινομενο.

2. Ειδικότερα, προσδοκά να εφοδιάσει τους φοιτητές με εξειδικευμένες γνώσεις αλλά και ικανότητες κατανόησης και ανάλυσης σε διάφορες θεματικές αιχμής του ζητήματος τς ιδιότητας του πολίτη και της μετανάστευσης με συγκεκριμένα case studies  από την ιστορία, την κοινωνιολογία της μετανάστευσης και την πολιτική θεωρία της ιδιότητας του πολίτη. Είναι το σημείο τομής των migration και citizenship studies. Το μάθημα χωρίζεται σε δύο μέρη: στο πρώτο μέρος γίνεται μια θεωρητική αναφορά στην ιδιότητα του πολίτη και τις σχέσεις της με τη μετανάστευση. Στο δεύτερο, γίνεται μια ανασκόπηση της ιστορίας της ελληνικής ιθαγένειας που καταλήγει στις σύγχρονες διακυβεύσεις των σχέσεων ιδιότητας του έλληνα πολίτη και μετανάστευσης.

3. Το  εν τη στενή εννοία μαθησιακό αποτέλεσμα είναι πως προσδοκάται ότι οι φοιτητές θα έχουν μια στέρεη μεθοδολογική βάση εισαγωγή σε δύο μείζονα ζητήματα των καιρών μας, η οποία, στο βαθμό που δεν αναπτυχθεί περαιτέρω, είναι ικανή να τους επιτρέπει να κατανοούν τους σύγχρονους προβληματισμούς γύρω από τα ζητήματα αυτά, που είναι τόσο κρίσιμα, ενώ αν αποφασίσουν να συνεχίσουν σε μεταπτυχιακό επίπεδο στο πεδίο των ethnic, migration & citizenship studies, το μάθημα αυτό τους ανοίγει την πόρτα για περαιτέρω εμβάθυνση.

4. Το μάθημα αυτό προσδοκά να δώσει στους φοιτητές να καταλάβουν το ζήτημα και μέσα από τη βιωματική παρουσίαση που κάθε έτος καλείται να κάνει στο ζήτημα ένα πρόσωπο μεταναστευτικής καταγωγής εκτος πανεπιστήμιου ή ακόμη και εντός υπό τη μορφή μιας συζήτησης με τον διδάσκοντα.

Οι περισσότεροι φοιτητές και φοιτήτριες για τους οποίους έχω ετοιμάσει συστατικές επιστολές για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, προτείνουν θεματικές γύρω από το αντικείμενο του μαθήματος αυτού.

ΒιβλιογραφίαΣύγγραμμα: Δημήτρης Χριστόπουλος, Ποιος είναι έλληνας πολίτης; Καθεστώς της ελληνικής ιθαγένειας από την ίδρυση του ελληνικού κράτους ως τις αρχές του 21ου αιώνα,Αθήνα, Βιβλιόραμα, 2012.

Bauböck R.,Ersbøll E. & Waldrauch H., (eds), Acquisition and Loss of Nationality. Policies and Trends in 15 European States. Volume 1: Comparative Analyses, Άμστερνταμ, Amsterdam University Press, 2006

Bauböck R., & Leibich A. (eds), “Is there (still) an East-West divide in the conception of citizenship in Europe?” ΕUI Working Papers,  Robert Schuman Centre – Eudo Citizenship Observatory, European University Institute, 2010/19 (προσβάσιμοκαισεhttp://cadmus.eui.eu/handle/1814/13587)

Brubaker R., Citizenship in France and Germany, Cambridge Mass: Harvard University Press, 1992

Dwyer P. (2004), Understanding Social Citizenship, Bristol: Policy Press.

Goodman S. W., “Integration Requirements for Integration Sake? Identifying, Categorizing and Comparing Civic Integration Policies”, Journal of Ethnic and Migration Studies, Vol. 36, No 5, May 2010, σ. 753-772

Joppke C., “Citizenship between De- and Re- Ethnicization (I)”, Arhives Europeennes de Sociology 44, 2003, σ. 429-458

Βεντούρα Λ., «Γηγενείς/μετανάστες: Οροθέτηση και μετατόπιση κοινωνικών συνόρων» σε: Βεντούρα Λ. (επιμ.), Μετανάστευση και κοινωνικά σύνορα, Αθήνα: Νήσος, 2011, σ. 15-62

Μπαλτσιώτης Λ., «Ιθαγένεια και πολιτογράφηση στην Ελλάδα της μετανάστευσης: (αντι)φάσεις μιας αδιέξοδης πολιτικής», σε: Παύλου Μ., & Χριστόπουλου Δ., Η Ελλάδα της μετανάστευσης – Κοινωνική συμμετοχή, δικαιώματα και ιδιότητα του πολίτη, Αθήνα, Εκδ. Κριτική, 2004, σ. 303-337

Τάκης Α., «Αξίωση για ιθαγένεια: γιατί και πότε;» Ενθέματα, Κυριακάτικη Αυγή, 24 Ιανουαρίου 2010

Αξιολόγηση ― Οι φοιτητές αξιολογούνται με προφορική εξέταση στην ύλη που έχει αναρτηθεί. Στην εξέταση αυτή γίνεται μια προσπάθεια ανίχνευσης της εξοικείωσής τους με το ζήτημα  τόσο στο βιωματικό πεδίο όσο και στο πεδίο των γνώσεων και κατανόησης.

Ηλ. σελίδα μαθήματος

http://www.polhist.panteion.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=631:dimitris-xristopoulos&catid=107&lang=el&Itemid=858

panteion KPE banner

radio banner

panteion KENI banner

panteion ESP banner

erasmus banner

panteion ELKE banner

diaugeia

Επικοινωνία

+30 210 9201386,  +30 210 9201043

 Η Γραμματεία δέχεται κάθε ΤΡΙΤΗ

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
ώρα 10.00' – 13.00'   Λεωφ. Συγγρού 136, 176 71 Καλλιθέα