Τeaching staff

 

Stefanos Dimitriou

Contact

stefanos dimitriou ACADEMIC RANK : Associate Professor

Panteion University. School of Political Sciences
136, Syggrou ave. 176 71 Athens, Greece

Department of Political Science and History

Building: New Building
Floor: 6, Office: 21

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

           This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone: +30 210 920 1719

ACADEMIC UNIT : SOCIAL AND POLITICAL THEORY
FIELD OF SPECIALIZATION : Political Philosophy
CV    pdf blue small  ENG  

COURSES

 

  • 11Μ272 Πολιτική Ελευθερία και Κυριαρχία. Νοηματοδοτήσεις της Πολιτικής Ελευθερίας στον Αριστοτέλη και στον Ρουσσώ

 

 

 

 

panteion KPE banner

panteion KENI banner

panteion ESP banner

erasmus banner

panteion ELKE banner

diaugeia

Contact

+30 210 9201386,  +30 210 9201043
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  136, Syggrou ave. 176 71 Athens, Greece