Χρήσιμες πληροφορίες

 

 

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Η Πτυχιακή Εργασία είναι προαιρετική. Ο φοιτητής που θα ολοκληρώσει με επιτυχία την Πτυχιακή Εργασία, θα απαλλάσσεται από δύο (2) μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής, δηλαδή θα λαμβάνει έξι (6) Δ.Μ. διδακτικές μονάδες, δώδεκα (12) πιστωτικές μονάδες -ECTS και έναν (1) βαθμό.
Οδηγίες για την διαδικασία εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Τμήματος/Ανακοινώσεις Γραμματείας Τμήματος

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Ο φοιτητής που θα πραγματοποιήσει Πρακτική Άσκηση στην Ελλάδα, κατόπιν επιλογής, όταν την ολοκληρώσει θα απαλλάσσεται από ένα (1) μάθημα Ελεύθερης Επιλογής, θα λαμβάνει τρεις (3) διδακτικές μονάδες, έξι (6) πιστωτικές μονάδες -ECTS, χωρίς να βαθμολογείται.
Οδηγίες για την Πρακτική Άσκηση -όταν ξεκινήσουν οι αιτήσεις- θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Τμήματος/Ανακοινώσεις Γραμματείας Τμήματος.

 

ΜΑΘΗΜAΤΑ ΕΚΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΜΕΤ)

Ο φοιτητής μπορεί καθ΄όλη τη διάρκεια της φοίτησής του να επιλέξει μέχρι 6 Μαθήματα εκτός Τμήματος. Τα ΜΕΤ δεν εμφανίζονται ως οφειλόμενα και ο φοιτητής μπορεί να τα εξετασθεί στο ακαδημαϊκό έτος που τα δηλώνει.

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ

  1. Για τους εισακτέους από το ακαδημαϊκό έτος 2015-16 και μετά, για την λήψη πτυχίου απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε τουλάχιστον 40 μαθήματα ως εξής: 12 Υποχρεωτικά, 8 Υποχρεωτικής Επιλογής και 20 από τις λοιπές κατηγορίες (Ελεύθερης Επιλογής, Σεμινάρια ΕΕ και Μαθήματα Εκτός Τμήματος ΜΕΤ). Σημειώνεται ότι οι φοιτητές καθ’ όλη τη διάρκεια της φοίτησης μπορούν να δηλώσουν μέχρι και 6 Μαθήματα Εκτός Τμήματος -ΜΕΤ. Επίσης είναι απαραίτητη η γνώση μιας ξένης γλώσσας (πληροφορίες για την πιστοποίηση της ξένης γλώσσας είναι αναρτημένες στην κεντρική ιστοσελίδα του Παντείου Πανεπιστημίου/ Σπουδές/ Ξένες Γλώσσες:  http://www.panteion.gr/index.php/el/spoudes/ksenes-glosses
  2. Για τους εισακτέους από το ακαδημαϊκό έτος 2003-04 έως και το 2014-15, για την λήψη πτυχίου απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε τουλάχιστον 42 μαθήματα ως εξής: 12 Υποχρεωτικά, 8 Υποχρεωτικής Επιλογής και 22 από τις λοιπές κατηγορίες (Ελεύθερης Επιλογής, Σεμινάρια ΕΕ και Μαθήματα Εκτός Τμήματος ΜΕΤ). Σημειώνεται ότι οι φοιτητές καθ’ όλη τη διάρκεια της φοίτησης μπορούν να δηλώσουν μέχρι και 6 Μαθήματα Εκτός Τμήματος -ΜΕΤ. Επίσης είναι απαραίτητη η γνώση μιας ξένης γλώσσας (πληροφορίες για την πιστοποίηση της ξένης γλώσσας είναι αναρτημένες στην κεντρική ιστοσελίδα του Παντείου Πανεπιστημίου/ Σπουδές/ Ξένες Γλώσσες: http://www.panteion.gr/index.php/el/spoudes/ksenes-glosses
  3. Για τους εισακτέους μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2002-03, για την λήψη πτυχίου απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε τουλάχιστον 42 μαθήματα ως εξής: 6 Υποχρεωτικά, 6 Υποχρεωτικής Επιλογής και 30 από τις λοιπές κατηγορίες (Ελεύθερης Επιλογής, Σεμινάρια ΕΕ και Μαθήματα Εκτός Τμήματος ΜΕΤ). Σημειώνεται ότι οι φοιτητές καθ’ όλη τη διάρκεια της φοίτησης μπορούν να δηλώσουν μέχρι και 6 Μαθήματα Εκτός Τμήματος -ΜΕΤ. Επίσης είναι απαραίτητη η γνώση μιας ξένης γλώσσας (πληροφορίες για την πιστοποίηση της ξένης γλώσσας είναι αναρτημένες στην κεντρική ιστοσελίδα του Παντείου Πανεπιστημίου/ Σπουδές/ Ξένες Γλώσσες: http://www.panteion.gr/index.php/el/spoudes/ksenes-glosses
  4. Για  παλαιότερους φοιτητές - οι οποίοι δεν έχουν κάνει ένταξη στην εξαμηνιαία φοίτηση-  θα υποβάλουν αίτηση ένταξης και για τη λήψη πτυχίου τους θα ακολουθήσουν τις προϋποθέσεις που ισχύουν για τους εισαχθέντες του ιδίου έτους.

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΣΕΕ)

Τα Σεμινάρια Ελεύθερης Επιλογής (ΣΕΕ) εντάχθηκαν για πρώτη φορά στο νέο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος, που ισχύει από το ακαδ. έτος 2015-16. Τα ΣΕΕ παρέχονται ως ελεύθερη επιλογή του φοιτητή στο τρίτο και τέταρτο έτος, στο εαρινό και χειμερινό εξάμηνο, και υπολογίζονται όπως τα Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής, με 3 διδακτικές μονάδες και 6 πιστωτικές μονάδες. Έχουν όμως ιδιαιτερότητες, τόσο σε σχέση με την ουσία της διδασκαλίας, όσο και με την διαδικασία και τους κανόνες που πρέπει να ακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές.

Η ένταξη των Σεμιναρίων στο πρόγραμμα σπουδών, παράλληλα με τα μαθήματα, έχει σκοπό να καλύψει κενά που έχουν διαπιστωθεί στην ικανότητα των φοιτητών να εμπεδώσουν τα εργαλεία της επιστημονικής έρευνας, να δοκιμασθούν στην εκπόνηση εργασιών και να εμβαθύνουν σε συγκεκριμένα ειδικότερα αντικείμενα. Η υποχρεωτική, για τα Πανεπιστήμια και τους διδάσκοντες, κρατική επιλογή του μοναδικού συγγράμματος ανά μάθημα συχνότατα δυσχεραίνει την ανάπτυξη ερευνητικών δεξιοτήτων των φοιτητών. Πολύ συχνά διαπιστώνεται ότι οι φοιτητές που θέλουν να εκπονήσουν εργασία ή πτυχιακή εργασία δεν έχουν τις, μεθοδολογικές κυρίως, προϋποθέσεις, ούτε καν τις στοιχειώδεις τεχνικές γνώσεις για την αναζήτηση βιβλιογραφίας, τη μελέτη, καταγραφή, επεξεργασία και παράθεση της βιβλιογραφίας, τη σύνταξη επιστημονικού κειμένου, την εν γένει διαχείριση του ερευνητικού έργου. Για όλους τους ανωτέρω λόγους επιδιώκουμε, μέσω των Σεμιναρίων Ελεύθερης Επιλογής, να διδαχθεί σε βάθος η μέθοδος επιστημονικής έρευνας και η εκπόνηση επιστημονικής εργασίας στον μεγαλύτερο δυνατό αριθμό φοιτητών του Τμήματός μας και προτρέπουμε εντόνως τους φοιτητές μας να επιδιώξουν την συμμετοχή τους σε αυτά.

Προβλέπεται υποχρεωτική παρακολούθηση, όπου αιτιολογούνται μόνο τρεις (3) απουσίες στο σύνολο των παραδόσεων του εξαμήνου. Σε περίπτωση περισσότερων απουσιών, ο φοιτητής χάνει το δικαίωμα επιλογής του Σεμιναρίου.

Η βαθμολόγηση στηρίζεται στην απόδοση των φοιτητών κατά την διάρκεια του Σεμιναρίου και σε εργασίες, ενώ δεν προβλέπεται εξέταση στο τέλος του εξαμήνου.

Προβλέπεται περιορισμένος αριθμός φοιτητών που επιλέγονται για να παρακολουθήσουν, έως είκοσι (20) κατ' ανώτατο όριο σε κάθε Σεμινάριο.

Οι φοιτητές μπορούν να δηλώσουν και να παρακολουθήσουν δύο (2) σεμινάρια, κατ' ανώτατο όριο, ανά εξάμηνο.

Αναλυτικές οδηγίες για τις δηλώσεις των σεμιναρίων ανακοινώνονται στην αρχή κάθε εξαμήνου.

 

ΚΑΤ’ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΣΕ ΜΗ ΔΗΛΩΘΕΝ ΜΑΘΗΜΑ

Σύμφωνα με το ηλεκτρονικό σύστημα βαθμολόγησης, που ισχύει στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, ο φοιτητής ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ να υποβάλλει ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων, κάθε εξάμηνο, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας. Σε διαφορετική περίπτωση, δεν επιτρέπεται η βαθμολόγηση του γραπτού του, το οποίο αυτομάτως ακυρώνεται. Η Συνέλευση του Τμήματος σε συνεδρίασή της, στις 18.3.2015, έλαβε την εξής απόφαση: οι φοιτητές που δεν υπέβαλαν δήλωση μαθημάτων στο οικείο εξάμηνο, αλλά προσήλθαν και εξετάσθηκαν με επιτυχία σε ένα (1) μάθημα σε μία εξεταστική περίοδο, το οποίο είναι αποδεδειγμένα το μοναδικό μάθημα για την λήψη του πτυχίου τους, μπορούν με αίτησή τους στην Γραμματεία να ζητήσουν την αναγνώριση της βαθμολογίας. Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω ισχύουν σύμφωνα με την παράμετρο δήλωσης του εξαμήνου τους.

 

end faq

 

 

panteion KPE banner

panteion KENI banner

panteion ESP banner

erasmus banner

panteion ELKE banner

diaugeia

Επικοινωνία

+30 210 9201386,  +30 210 9201043

 Η Γραμματεία δέχεται κάθε ΤΡΙΤΗ

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
ώρα 10.00' – 13.00'   Λεωφ. Συγγρού 136, 176 71 Καλλιθέα