Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

 

 

 

 kou

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ EΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Αθήνα, 22-1-2018

     Αρ. Πρωτ. 103

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2017-18

ΕΓΚΡΙΣΗ - ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ 21.6.2017, 13.9.2017, 8.11.2017, 13.12.2017 και 17.1.2018

1ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (4 μαθήματα)

Κ.Μ.

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

ΔΜ

ECTS

110 001

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ -I-

Σ. ΣΕΦΕΡΙΑΔΗΣ

3

6

110 005

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Γ. ΦΟΥΡΤΟΥΝΗΣ

3

6

110 021

ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ (19ος αι.)

ΕΥΑΓ. ΛΟΥΒΗ

3

6

110 415

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Δ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

3

6

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ για 1ο και 3ο εξάμηνο

Οι φοιτητές του 1ου εξαμήνου επιλέγουν 1 μάθημα

Οι φοιτητές του 3ου εξαμήνου επιλέγουν 3 μαθήματα

Κ.Μ.

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

ΔΜ

ECTS

110 011

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΜΑΚΡΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΧΡ. ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ

3

6

110 011

POLITICAL ECONOMY - MACROECONOMIC THEORY AND POLICY

CHRYSAFIS IORDANOGLOU

3

6

110 222

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ -Ι- ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΣΤ. ΤΟΜΑΡΑ-ΣΙΔΕΡΗ

3

6

110 343

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ

Β. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ

φροντιστ. ΑΝΑΣΤ.ΚΑΦΕ

3

6

110 360

STATISTICAL ANALYSES IN SOCIAL RESEARCH -I-: PRINCIPLES, METHODS AND COMPUTER APPLICATIONS

A. KOLLIAS

3

6

110 436

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ -Ι- ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1950-2009

Ι. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ

3

6

110 455

Δημόσια Πολιτική

ΣΤ. ΛΑΔΗ

3

6

110 461

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ: ΘΕΣΜΟΙ kai ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΣΤ. ΛΑΔΗ

3

6

110 465

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Φ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ

3

6

110 473

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ (20ός αι.)

ΛΙΝΑ ΒΕΝΤΟΥΡΑ

3

6

110 477

ΝΕΟΤΕΡΗ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ -Ι- (18ος αι. έως 1878)

Α. ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ

3

6

           

 

2ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (4 μαθήματα)

Κ.Μ.

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

ΔΜ

ECTS

110 008

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ -II-

Ι. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ

3

6

110 012

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ - ΜΑΡΞ ΚΑΙ ΒΕΜΠΕΡ

Γ. ΦΑΡΑΚΛΑΣ

3

6

110 168

ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (19ος- 20ός αι.)

ΕΥΑΓ. ΛΟΥΒΗ

3

6

110 403

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΧΡ. ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ

3

6

 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ για 2ο και 4ο εξάμηνο

Οι φοιτητές του 2ου εξαμήνου επιλέγουν 1 μάθημα

Οι φοιτητές του 4ου εξαμήνου επιλέγουν 3 μαθήματα

Κ.Μ.

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

ΔΜ

ECTS

110 018

ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΧΟΜΠΣ, ΛΟΚ, ΡΟΥΣΣΩ

ΕΜ. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

3

6

110 223

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ -ΙΙ- ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΣΤ. ΤΟΜΑΡΑ-ΣΙΔΕΡΗ

3

6

110 322

ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ -ΙΙ- ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ε. ΑΝΔΡΙΑΚΑΙΝΑ

3

6

110 345

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΠΗΝ. ΦΟΥΝΤΕΔΑΚΗ 3 6

110 376

ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΥΠΟΣ (19ος- 20ός αι.)

ΔΕΣΠ.ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

3

6

110 377

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ -II- ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Α. ΚΟΛΛΙΑΣ

3

6

110 456

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΣΤ. ΛΑΔΗ

3

6

110 464

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Φ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ

3

6

110 478

ΝΕΟΤΕΡΗ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ -ΙΙ- (1878-1923)

Α. ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ

3

6

 

 

3ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (2 μαθήματα)

Κ.Μ.

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

ΔΜ

ECTS

110 029

κοινωνικη θεωριΑ - ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΡΕΥΜΑΤΑ

Γ. ΦΑΡΑΚΛΑΣ

3

6

110 300

ιστορικεσ σχολεσ και μεθοδοι -i- ευρωπαϊκη και ελληνικη ιστοριογραφια

Ε. ΑΝΔΡΙΑΚΑΙΝΑ

3

6

 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ βλ. ανωτέρω στο 1ο εξάμηνο

 4ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (2 μαθήματα)

Κ.Μ.

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

ΔΜ

ECTS

110 429

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΑΔ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ

3

6

110 430

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Α. ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣ

3

6

 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ βλ. ανωτέρω στο 2ο εξάμηνο

 5ο ΕΞΑΜΗΝΟ και 7ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Οι φοιτητές του 5ου και 7ου εξαμήνου επιλέγουν 5 μαθήματα (ΕΕ και σεμινάρια ΕΕ)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Κ.Μ.

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

ΔΜ

ECTS

110 219

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟΥ

ΕΜ. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

3

6

110 307

ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΣΤ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

3

6

110 308

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ, ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ

Γ. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ

3

6

110 312

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ 20ού αι.: Η ΔΕΚΑΕΤΙΑ 1940-1950

Π. ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΗΣ

3

6

110 355

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

Δ. ΚΑΛΤΣΩΝΗΣ

3

6

110 357

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ

Α. ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣ

3

6

110 426

ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Λ. ΜΠΑΛΤΣΙΩΤΗΣ

3

6

110 433

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ   

ΧΡ. ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ

3

6

110 444

ΤΕΧΝΗ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΚΡΙΣΙΑ

ΔΗΜ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

φροντιστ. ΠΗΝ. ΠΕΤΣΙΝΗ

3

6

110 451

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ -Ι- ΒΑΣΙΚΕΣ σχολεσ

Γ. ΦΟΥΡΤΟΥΝΗΣ

3

6

110 453

ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ

ΣΤ. ΤΟΜΑΡΑ – ΣΙΔΕΡΗ

3

6

110 474

INTERNATIONAL ETHICS AND WAR: A HISTORY

ALEXIS HERACLIDES

3

6

110 497

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

ΘΕΣΗ ΕΣΠΑ

Ι. ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΙΔΗΣ

3

6

110 507

ΘΕΩΡΙΕΣ ΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ ΣΤΗ ΝΕΩΤΕΡΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

ΘΕΣΗ ΕΣΠΑ

Ν. ΦΟΥΦΑΣ

3

6

 

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Οι φοιτητές μπορούν να δηλώσουν μέχρι 2 Σεμινάρια

Κ.Μ.

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

ΔΜ

ECTS

110 480

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΩΝ (19ος-20ός αι.)

ΛΙΝΑ ΒΕΝΤΟΥΡΑ

3

6

110 487

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΑΝΔΡ. ΚΟΛΛΙΑΣ

3

6

110 488

ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΚΑΡΛ ΜΑΡΞ

ΕΜ. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

3

6

110 489

ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Φ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ

3

6

110 508

ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ

Ν. ΘΕΟΤΟΚΑΣ

3

6

 

 

6ο ΕΞΑΜΗΝΟ και 8ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Οι φοιτητές του 6ου και 8ου εξαμήνου επιλέγουν 5 μαθήματα (ΕΕ και σεμινάρια ΕΕ)

 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Κ.Μ.

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

ΔΜ

ECTS

110 248

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΝΕΔΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

3

6

110 369

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Γ. ΦΑΡΑΚΛΑΣ

3

6

110 369

PHILOSOPHIE POLITIQUE

G. FARAKLAS

3

6

110 382

ΦΑΣΙΣΜΟΣ, ΝΑΖΙΣΜΟΣ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΔΕΣΠ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

3

6

110 386

Η ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΔΙΕΝΕΞΗ

Α. ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣ

3

6

110 386

THE GREEK TURKISH CONFLICT

ALEXIS HERACLIDES

3

6

110 417

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

ΔΗΜ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

φροντιστ. Ν. ΚΟΥΡΑΧΑΝΗΣ

3

6

110 418

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΚΡΑ ΔΕΞΙΑ : ΘΕΩΡΙΑ - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ - ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Β. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ

3

6

110 428

ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΔΗΜ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

φροντιστ. ΧΡ. ΗΛΙΑΔΗΣ

3

6

110 442

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ   ΠΟΛΙΤΙΚΗ (1830-1930)

ΕΥΑΓ. ΛΟΥΒΗ

3

6

110 448

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Γ. BΟΥΛΓΑΡΗΣ

3

6

110 452

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ -ΙΙ-ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ

Γ. ΦΟΥΡΤΟΥΝΗΣ

3

6

110 454

ΕΥΕΡΓΕΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ

ΣΤ. ΤΟΜΑΡΑ-ΣΙΔΕΡΗ

3

6

110 467

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ - ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

Φ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ

3

6

110 472

HISTORIOGRAPHY IN CRISIS? DEBATES, POLEMICS AND CONVERSATIONS

ELENI ANDRIAKAINA

3

6

110 482

ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ: ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΘΕΣΜΟΙ

Γ. ΜΠΙΘΥΜΗΤΡΗΣ

3

6

110 483

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ (19ος-20ός αι.)

ΛΙΝΑ ΒΕΝΤΟΥΡΑ

3

6

110 506

ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗ (19ος-20ός αι.)

ΘΕΣΗ ΕΣΠΑ

Γ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

3

6

110 509

ΟΙ ΡΟΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΟΝ 19ο- 20ό αι.

Λ. ΜΠΑΛΤΣΙΩΤΗΣ

3

6

110 510 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΘΕΣΗ ΕΣΠΑ

ΑΝ. ΚΑΦΕ

3

6

 

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

  Οι φοιτητές μπορούν να δηλώσουν μέχρι 2 Σεμινάρια

Κ.Μ.

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

ΔΜ

ECTS

110 484

ΕΚΛΟΓΕΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΤΑΞΗΣ: ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ

Β. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ

3

6

110 490

ΠΟΛΕΙΣ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ (15ος-19ος αι.)

ΑΝΔΡ. ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ

3

6

110 491

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ- ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ

ΣΤ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

3

6

110 494

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΑΝΔΡ. ΚΟΛΛΙΑΣ

3

6

110 501

ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ: ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ, ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ

ΓΕΡ. ΜΟΣΧΟΝΑΣ

3

6

 

7ο ΕΞΑΜΗΝΟ (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ) - ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΕ

ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Κ.Μ.

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

ΔΜ

ECTS

110 438

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΗΝ. ΦΟΥΝΤΕΔΑΚΗ

6

12

110 463

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Ι.

ΑΝΔΡ. ΚΟΛΛΙΑΣ

3

6

 

8ο ΕΞΑΜΗΝΟ (ΕΑΡΙΝΟ) - ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΕ

ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Κ.Μ.

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

ΔΜ

ECTS

110 437

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΗΝ. ΦΟΥΝΤΕΔΑΚΗ

6

12

110 470

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΙΙ.

ΑΝΔΡ. ΚΟΛΛΙΑΣ

3

6

 

 

 

ERASMUS–ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (αναγράφονται και ανωτέρω)

 

Κ.Μ.

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

ΔΜ

ECTS

110 011

POLITICAL ECONOMY - MACROECONOMIC THEORY AND POLICY

CHRYSAFIS IORDANOGLOU

3

6

110 360

STATISTICAL ANALYSES IN SOCIAL RESEARCH -I-: PRINCIPLES, METHODS AND COMPUTER APPLICATIONS

ANDREAS KOLLIAS

3

6

110 386

THE GREEK TURKISH CONFLICT

ALEXIS HERACLIDES

3

6

110 472

HISTORIOGRAPHY IN CRISIS? DEBATES, POLEMICS AND CONVERSATIONS

ELENI ANDRIAKAINA

3

6

110 474

INTERNATIONAL ETHICS AND WAR: A HISTORY

ALEXIS HERACLIDES

3

6

110 369

PHILOSOPHIE POLITIQUE

GEORGES FARAKLAS

3

6

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Η Πτυχιακή Εργασία είναι προαιρετική και προβλέπεται από το 7ο εξάμηνο και μετά. Ο φοιτητής που θα ολοκληρώσει με επιτυχία την Πτυχιακή Εργασία, θα απαλλάσσεται από δύο (2) μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής, δηλαδή θα λαμβάνει έξι (6) Δ.Μ. διδακτικές μονάδες, δώδεκα (12) πιστωτικές μονάδες -ECTS και έναν (1) βαθμό.

Οδηγίες για την διαδικασία εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Τμήματος/Ανακοινώσεις Γραμματείας Τμήματος

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΆΣΚΗΣΗ: Η Πρακτική Άσκηση είναι προαιρετική. Ο φοιτητής που θα πραγματοποιήσει Πρακτική Άσκηση στην Ελλάδα, κατόπιν επιλογής, όταν την ολοκληρώσει θα απαλλάσσεται από ένα (1) μάθημα Ελεύθερης Επιλογής, θα λαμβάνει τρεις (3) διδακτικές μονάδες, έξι (6) πιστωτικές μονάδες -ECTS, χωρίς να βαθμολογείται.

Οδηγίες για την Πρακτική Άσκηση -όταν ξεκινήσουν οι αιτήσεις- θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Τμήματος/Ανακοινώσεις Γραμματείας Τμήματος.

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: Ο φοιτητής από το 5ο εξάμηνο και μετά, μπορεί να παρακολουθήσει έως 2 Σεμινάρια, κατ' ανώτατο όριο, ανά εξάμηνο. Στην περίπτωση που οι υποβάλλοντες δήλωση στον Διδάσκοντα είναι άνω των είκοσι (20), επιλέγει κατά κρίσιν ο Διδάσκων. Η δήλωση Σεμιναρίου δεν γίνεται ηλεκτρονικά από τον φοιτητή, αλλά από το Τμήμα. Ειδικότερες οδηγίες βλ. στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Τα ΣΕ δεν εμφανίζονται ως οφειλόμενα και ο φοιτητής μπορεί να τα εξετασθεί στο ακαδημαϊκό έτος που τα δηλώνει.

 

ΜΑΘΗΜAΤΑ ΕΚΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΜΕΤ): Ο φοιτητής από το 5ο εξάμηνο και μετά, μπορεί καθ΄όλη τη διάρκεια της φοίτησής του να επιλέξει μέχρι 6 Μαθήματα εκτός Τμήματος. Τα ΜΕΤ δεν εμφανίζονται ως οφειλόμενα και ο φοιτητής μπορεί να τα εξετασθεί στο ακαδημαϊκό έτος που τα δηλώνει.

 

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ

 

  1. Για τους εισακτέους από το ακαδημαϊκό έτος 2015-16 και μετά, για την απόκτηση πτυχίου απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε τουλάχιστον 40 μαθήματα και λήψη 120 Διδακτικών Μονάδων Δ.Μ., ως εξής: 12 Υποχρεωτικά, 8 Υποχρεωτικής Επιλογής και 20 από τις λοιπές κατηγορίες (Ελεύθερης Επιλογής, Σεμινάρια ΕΕ και Μαθήματα Εκτός Τμήματος ΜΕΤ). Σημειώνεται ότι οι φοιτητές καθ’ όλη τη διάρκεια της φοίτησης μπορούν να δηλώσουν μέχρι και 6 Μαθήματα Εκτός Τμήματος -ΜΕΤ. Επίσης είναι απαραίτητη η γνώση μιας ξένης γλώσσας (πληροφορίες για την πιστοποίηση της ξένης γλώσσας είναι αναρτημένες στην κεντρική ιστοσελίδα του Παντείου Πανεπιστημίου/ Σπουδές/ Ξένες Γλώσσες:

            http://www.panteion.gr/index.php/el/spoudes/ksenes-glosses

  1. Για τους εισακτέους από το ακαδημαϊκό έτος 2003-04 έως και το 2014-15, για την απόκτηση πτυχίου απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε τουλάχιστον 42 μαθήματα και λήψη 126 Διδακτικών Μονάδων Δ.Μ., ως εξής: 12 Υποχρεωτικά, 8 Υποχρεωτικής Επιλογής και 22 από τις λοιπές κατηγορίες (Ελεύθερης Επιλογής, Σεμινάρια ΕΕ και Μαθήματα Εκτός Τμήματος ΜΕΤ). Σημειώνεται ότι οι φοιτητές καθ’ όλη τη διάρκεια της φοίτησης μπορούν να δηλώσουν μέχρι και 6 Μαθήματα Εκτός Τμήματος -ΜΕΤ. Επίσης είναι απαραίτητη η γνώση μιας ξένης γλώσσας (πληροφορίες για την πιστοποίηση της ξένης γλώσσας είναι αναρτημένες στην κεντρική ιστοσελίδα του Παντείου Πανεπιστημίου/ Σπουδές/ Ξένες Γλώσσες:

            http://www.panteion.gr/index.php/el/spoudes/ksenes-glosses

  1. Για τους εισακτέους μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2002-03, για την απόκτηση πτυχίου απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε τουλάχιστον 42 μαθήματα και λήψη 126 Διδακτικών Μονάδων Δ.Μ., ως εξής: 6 Υποχρεωτικά, 6 Υποχρεωτικής Επιλογής και 30 από τις λοιπές κατηγορίες (Ελεύθερης Επιλογής, Σεμινάρια ΕΕ και Μαθήματα Εκτός Τμήματος ΜΕΤ). Σημειώνεται ότι οι φοιτητές καθ’ όλη τη διάρκεια της φοίτησης μπορούν να δηλώσουν μέχρι και 6 Μαθήματα Εκτός Τμήματος -ΜΕΤ. Επίσης είναι απαραίτητη η γνώση μιας ξένης γλώσσας (πληροφορίες για την πιστοποίηση της ξένης γλώσσας είναι αναρτημένες στην κεντρική ιστοσελίδα του Παντείου Πανεπιστημίου/ Σπουδές/ Ξένες Γλώσσες:

             http://www.panteion.gr/index.php/el/spoudes/ksenes-glosses

  1. Για παλαιότερους φοιτητές - οι οποίοι δεν έχουν κάνει ένταξη στην εξαμηνιαία φοίτηση- θα υποβάλουν αίτηση ένταξης και για τη λήψη πτυχίου τους θα ακολουθήσουν τις προϋποθέσεις που ισχύουν για τους εισαχθέντες του ιδίου έτους.

 

Η Πρόεδρος

υπογραφή*

Καθηγήτρια Πην. Φουντεδάκη

 

panteion KPE banner

panteion KENI banner

panteion ESP banner

erasmus banner

panteion ELKE banner

diaugeia

Επικοινωνία

+30 210 9201386,  +30 210 9201043

 Η Γραμματεία δέχεται κάθε ΤΡΙΤΗ

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
ώρα 10.00' – 13.00'   Λεωφ. Συγγρού 136, 176 71 Καλλιθέα