Πρόγραμμα Μαθημάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΜΣ 2018-2019

 

 

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας

ΠΜΣ "Πολιτική Επιστήμη και Νεότερη Ιστορία"

Πράξη Πρύτανη (επανίδρυση ΠΜΣ):

ΦΕΚ Β'/2704/9.7.2018 "Αντικατάσταση της αριθμ. 124483/Β7 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 2223/τ. Β΄/13.8.2014) που αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών με τίτλο «Πολιτική Επιστήμη και Ιστορία"

Κανονισμός ΠΜΣ:

  • Απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας της 25.4.2018
  • Έγκριση της Συγκλήτου του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών της 1.6.2018
  • Αναμένεται ΦΕΚ

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΜΣ 2018-2019 

Απόφαση Συνέλευσης Τμήματος 4.7.2018

Α. ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

 Ι. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ & ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 

1ο ΕΞΑΜΗΝΟ – χειμερινό

Κ.Μ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ

 1.

11M025

ΣΥΓΚΡΟΥΣΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ

Αναπλ. καθηγητής Σεραφείμ Σεφεριάδης

 2.

11Μ248

ΔΕΞΙΟΣ ΛΑΪΚΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΞΤΡΕΜΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Η ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ ΤΟΥ ’60, ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

Αναπλ. καθηγήτρια

Βασιλική Γεωργιάδου

 3.

11Μ250

ΓΝΩΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΙΚΟΤΗΤΑ

Ομοτ. καθηγητής

Γιώργος Κοντογιώργης

4.

11Μ281

ΛΟΓΟΚΡΙΣΙΑ: ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

Δρ. Πηνελόπη Πετσίνη (ΕΛΙΔΕΚ) &

Καθηγητής

Δημήτρης Χριστόπουλος

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΓΚΡΟΥΣΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Αναπλ. καθηγητής

Σεραφείμ Σεφεριάδης

2ο ΕΞΑΜΗΝΟ – εαρινό

 

Κ.Μ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ

 1

11Μ079

ΚΟΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ: ΚΕΝΤΡΟ-ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΚΑΙ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Αναπλ. καθηγητής

Γεράσιμος Μοσχονάς

 2

11Μ092

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Επικ. καθηγητής

Ανδρέας Κόλλιας

 3

11Μ209

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: ΟΙ ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

Επικ. καθηγήτρια

Στέλλα Λαδή

 4

11Μ271

ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ

(Διΐδρυματικό σεμινάριο)

Δρ. Μανίνα Κακεπάκη, Eρευνήτρια Γ' ΕΚΚΕ/ Επικ. καθηγήτρια Φανή 

Κουντούρη/  

Καθηγήτρια Μάρω Παντελίδου – Μαλούτα, ΕΚΠΑ / Επίκ. καθηγητής Ανδρέας Κόλλιας

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΓΚΡΟΥΣΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Αναπλ. καθηγητής

Σεραφείμ Σεφεριάδης

3ο ΕΞΑΜΗΝΟ – χειμερινό 

11Μ046

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ


 

ΙΙ. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

1ο ΕΞΑΜΗΝΟ – χειμερινό

Κ.Μ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ

 1

11Μ019

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ

Καθηγητής

Γιώργος Φαράκλας

 2

11ΜΟ99

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

Αναπλ. καθηγητής Γρηγόρης Ανανιάδης

 3

11Μ273

ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΖΩΗΣ

Δρ. Χρυσούλα Μητσοπούλου, ΕΔΙΠ

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Σεμινάριο ανάγνωσης τς γελιανς λογικς (β΄ περίοδος)

Καθηγητής

Γιώργος Φαράκλας

λέξανδρο Δασκαλάκη (υπ. διδάκτωρ Université Paris I)

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Σεμινάριο Φιλοσοφίας & Πολιτικής Θεωρίας

Οργανώνεται από φοιτητές ΠΜΣ, υποψήφιους διδάκτορες και μεταδιδάκτορες

2ο ΕΞΑΜΗΝΟ – εαρινό

Κ.Μ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ

 1

11Μ255

ΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ, ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΗ ΝΕΩΤΕΡΙΚΗ ΣΚΕΨΗ

Δρ. Νίκος Φούφας (ΕΣΠΑ)

 2

11Μ272

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ. ΝΟΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΡΟΥΣΣΩ

Αναπλ. Καθηγητής Στέφανος Δημητρίου

 3

11Μ279

ΤΟ ΠΑΡΑΔΟΞΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ: KANT, NIETZSCHE, HABERMAS, ΚΑΣΤΟΡΙΑΔΗΣ

Καθηγητής Γιώργος Ξηροπαΐδης, Τμ. Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης, ΑΣΚΤ

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΔΙΚΑΙΟ, ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΒΙΑ. Δίκαιο και δικαιοσύνη, κατάσταση εξαίρεσης και μεσσιανικότητα στο έργο του Μπένγιαμιν, του Ντερριντά και του Αγκάμπεν

Bαγγέλης Mπιτσώρης

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Σεμινάριο ανάγνωσης τς γελιανς λογικς (β΄ περίοδος)

Καθηγητής

Γιώργος Φαράκλας

λέξανδρο Δασκαλάκη (υπ. διδάκτωρ Université Paris I)

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Σεμινάριο Φιλοσοφίας & Πολιτικής Θεωρίας

Οργανώνεται από φοιτητές ΠΜΣ, υποψήφιους διδάκτορες και μεταδιδάκτορες

3ο ΕΞΑΜΗΝΟ – χειμερινό

11Μ046

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ


Β. ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

1ο ΕΞΑΜΗΝΟ – χειμερινό

Κ.Μ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ

 1

11Μ013

ΙΣΤΟΡΙΑ, ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ, ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΗΣΗ  -Ι-

Καθηγητής Νίκος Κοταρίδης, Τμ. Κοιν/λογίας, Πάντειο Παν/μιο

 2

11Μ278

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΥΣΤΕΡΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Δρ. Αλέξανδρος Λάμπρου (ΕΣΠΑ)

 3

11Μ041

ΟΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΤΟΥΣ ΠΕΔΙΑ: ΕΘΝΙΚΟΦΡΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΣΜΟΣ

Αναπλ. καθηγήτρια Δέσποινα Παπαδημητρίου

 4

11M043

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ

Επικ. καθηγήτρια

Ελένη Ανδριάκαινα

 5

11Μ089

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΚΑΙ Η ΕΥΡΩΠΗ: 1830 - 1912

Αναπλ. καθηγήτρια

Λίνα Λούβη

 6

11Μ224

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ (1949-1974)

Δρ. Κώστας Κατσάπης, ΕΔΙΠ

 7

11Μ256

GLOBAL TRANSFORMATIONS AND THE BALKANS (18th – 21st CENTURIES): HISTORICAL AND ANTHROPOLOGICAL PERSPECTIVES

Καθηγήτρια Χριστίνα Κουλούρη/

Επικ. καθηγητής Ανδρέας Λυμπεράτος/

Επίκ. καθηγήτρια Αλίκη Αγγελίδου, Τμ. Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Πάντειο Παν/μιο

 8

11Μ280

ΔΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΜΑΧΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

Επικ. καθηγήτρια

Χρυσάνθη Αυλάμη,

Τμ. ΕΜΠΟ, Πάντειο Παν/μιο

2ο ΕΞΑΜΗΝΟ – εαρινό

Κ.Μ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ

 1

11Μ035

Ο ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Ομοτ. καθηγητής

Προκόπης Παπαστράτης

 2

11Μ045

ΜΕΤΕΜΦΥΛΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Επικ. καθηγητής

Χρυσάφης Ιορδάνογλου

 3

11Μ052

ΙΣΤΟΡΙΑ, ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ, ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΗΣΗ –ΙΙ-

Καθηγητής Νίκος Κοταρίδης, Τμ. Κοιν/λογίας, Πάντειο Παν/μιο

 4

11Μ226

EUROPEAN IDENTITIES

Καθηγήτρια Χριστίνα Κουλούρη/ Αναπλ. καθηγήτρια Αθηνά Λεούση, University of Reading 

 5

11Μ228

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ1941-1990

Καθηγήτρια Ειρήνη Λαγάνη

 6

11Μ245

Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ

Καθηγήτρια Λίνα Βεντούρα

 7

11Μ274

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΝΟΟΥΜΕΝΩΝ

Δρ. Βασίλης Μπογιατζής, ΕΔΙΠ

8

11Μ218

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ 20ου ΑΙ.

Αναπλ. καθηγητής

Θαν. Καλαφάτης

Πανεπιστήμιο Πειραιά

3ο ΕΞΑΜΗΝΟ – χειμερινό

 

11Μ046

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

 

 

 

 

panteion KPE banner

panteion KENI banner

panteion ESP banner

erasmus banner

panteion ELKE banner

diaugeia

Επικοινωνία

+30 210 9201386,  +30 210 9201043

 Η Γραμματεία δέχεται κάθε ΤΡΙΤΗ

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
ώρα 10.00' – 13.00'   Λεωφ. Συγγρού 136, 176 71 Καλλιθέα